header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kulturní sál se stavěl někdy na přelomu 60. a 70. let – bylo zde pouze přízemí, podium a sklep – peklo. Jako v každé obci, i zde probíhalo spousta obecních akcí – plesy, dožínky, hody, rodinné oslavy, křtiny, trachty atd. Zde ale obec vedla dlouholetý soudní spor o část pozemku pod kulturním sálem, který obec vyhrála v roce 2010. To jí dovolilo řešit i špatný stav budovy – stará okna, nezateplený plášť obvodových zdí, zatékající střecha. Navíc byl v posledních několika letech sál s 80 místy již kapacitně nedostačující.

Na počátku proměny stál Mgr. Petr Gazdík, starosta obce v letech 2002–2010, který spolu se současným místostarostou Zdeňkem Veleckým zahájil soudní spor o část pozemku pod kulturním sálem. Po získání pozemku byla v roce 2012 zpracována projektová dokumentace na přestavbu sálu, v roce 2015 bylo vydáno stavební povolení a požádáno o dotaci. V roce 2016 proběhla celá stavba až po kolaudaci.

Kulturní sál má v současnosti cca 180 míst a galerii (balkón), vedle pódia je samostatná místnost jako zázemí pro vystupující, pódium se také dočkalo zvětšení, a nově byl upraven bar pod podiem. Sál je v současnosti využíván k různým obecním akcím – plesy, jarmarky, divadla, kino, výstavy, hody, aj.
Dále jej využívají spolky pro své akce – zvěřinové speciality, dožínky, májové zpívaní. Zároveň je využíván i všemi občany obce pro rodinné oslavy – křtiny, jubilea, svatby, trachty. Kulturní sál tak doprovází naše občany na celé cestě životem a je tak i nedílnou součástí života naší obce.

  • Realizace:    1. 3. 2016 – 30. 10. 2016
  • Iniciátor:    Obec Suchá Loz
  • Investor:    Obec Suchá Loz, Program obnovy venkova Zlínského kraje (cca 1.000.000,- Kč)
  • Projektant:    Ing. Tomáš Foltýn
  • Realizační firma (firmy):    3V & H, s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy