header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Projekt se začal připravovat v roce 2014 v době, kdy spolek Omnium dokončoval restaurování podobné Kalvárie také ve Velké Vsi. Monumentální kamenicko-sochařská práce pochází z roku 1866 a je dokladem historizující sochařské tvorby druhé poloviny 19. století na Broumovsku. Představuje zbožnost donátorů manželů Kahlerových, Georg Kahler nechal místního sochaře vytesat na podstavec reliéf s vyobrazením sv. Jiří, jehož připomínka měla chránit hospodářské sídlo a jeho obyvatele. Zbožnost donátorů je také doložena i biblickým textem ze Starého zákona, který je uveden na soklu čelní strany Kalvárie.
Obnova sloupu se sousoším Kalvárie proběhla v roce 2016, restaurování bylo provedeno MgA. Ondřejem Sklenářem a jeho kolegy. Rozsah prací byl větší, než se původně předpokládalo. Na špatném stavu památky se vedle neúdržby podepsal i intenzivní provoz na přilehlé silnici.
Sloup se sochou Kalvárie je dnes již zrestaurovaný, přístupný veřejnosti. Sochařské dílo připomíná bývalé obyvatele hospodářských usedlostí na Broumovsku a vyznačuje podstatné místo v dané lokalitě. Památka je nositelem paměti krajiny a jejího úzkého spojení s obyvateli zdejšího broumovského regionu.

  • Realizace: 31. 3. 2016 – 20. 12. 2016
  • Iniciátor:    Omnium z.s.
  • Investor:    Omnium z.s., Ministerstvo kultury – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  • Další partneři:    Mgr. Helena Burešová, MÚ Broumov, MgA. Ondřej Sklenář, restaurátor, Mgr. Táňa Šlézová, NPÚ ÚOP v Josefově
  • Realizační firma:    ARTEGRAM s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy