header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní pojetí zahrady s výměrou 3,2 ha bylo zcela výjimečné v rámci Brna i tehdejšího Československa. V krajinářské kompozici je tu zasazeno několik budov, systém cest, prvky podporující moderní sportovní životní styl i části určené pro reprezentaci či relaxaci. Nechyběla ani hospodářská část zahrady se skleníkem a ovocným sadem. V zahradě se však projevila zanedbaná údržba – po druhé světové válce byl areál ponechán volnému zarůstání. Bujná vegetace vyhovovala záměrům tajné bezpečnosti na ochranu tzv. Vládní vily. Původní meziválečná kompozice tak byla změněna k nepoznání.
Spolu s obnovou vily Stiassni bylo třeba obnovit i zahradu. Výzkumu původní podoby se ujal Roman Zámečník, který shromáždil množství archivních dat, nepodařilo se však určit projektanta, ani najít původní plány. Při obnově se tak vycházelo z ortofotomap z období těsně po II. světové válce, dochovaných fotografií a akvarelů vytvořených paní domu. Finančně přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo kultury. Součástí obnovy bylo kácení, ošetření a výsadba dřevin, květinových záhonů, obnova cest a tarasních zdí, bazénu, tenisového kurtu, zahradního altánu a obnova skleníků.
Dnes se podoba zahrady velmi přiblížila době, kdy tu pobývala rodina textilního továrníka Alfreda Stiassni. Návštěvníci mohou obdivovat důmyslnou kompozici se společenskou terasou, intimní terasu s plaveckým bazénem, vegetací odstíněný tenisový kurt či skleníky s náznakem zásobní zahrady a ovocného sadu. V nejtěsnějším okolí vily se nachází květinové záhony i reprezentační trávníkový parter. Zahrada spolu s vilou tak tvoří působivou kulisu pro nejrůznější kulturní a společenské akce, nebo třeba jen pro tichou meditaci a pozorování přírody.

  • Realizace:    31. 10. 2012 – 30. 6. 2015
  • Iniciátor:    Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
  • Investor:    Národní památkový ústav, OP Životní prostředí, Ministerstvo kultury
  • Projektant:    doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.
  • Realizační firma (firmy):    UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Brno, OK GARDEN s.r.o., Praha

www.vila-stiassni.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy