header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Železniční stanice vstoupila do historie již v roce 1965, kdy vyšla kniha Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky, a pak v roce 1966, kdy toto dílo, odehrávající se v Kostomlatech, převedl do filmové podoby Jiří Menzel. Historickým milníkem se stal rok 2014, kdy byla na nádražní budově odhalena pamětní deska spisovatele Bohumila Hrabala, který v Kostomlatech sloužil jako výpravčí v letech 1944–1945, a současně i Hrabalův koutek, který se nachází v čekárně nádraží.

Výpravní budova tvořená třemi nadzemními podlažími, byla v celkově špatném technickém stavu. Výplně otvorů, fasáda a ostatní prvky obvodového pláště byly díky působení povětrnostních vlivů, stáří a postupné degradaci materiálu v nevyhovujícím stavu. Během rekonstrukce prošla budova opravou vnějšího pláště a přístavků včetně výměny otvorových výplní, klempířských konstrukcí, zabezpečovacích prvků, elektroinstalace a oznamovacích zařízení, dodání nového venkovního mobiliáře.

Díky této rekonstrukci došlo nejen k zlepšení technického stavu budovy, ale také ke snížení energetických nákladů na provoz budovy a k výměně dožitých stavebních konstrukcí krátkodobé životnosti. To přispělo k modernizaci a lepší funkčnosti celého objektu. Cestující přivítali i nový venkovní mobiliář, který mohou v plném rozsahu využívat.

  • Realizace:    14. 10. 2016 – 30. 4. 2017
  • Iniciátor:    SŽDC, s.o.
  • Investor:    SŽDC, s.o.
  • Realizační firma:    STRABAG Rail a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy