header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Komplex historických klášterních budov je nazýván Posvátným okrskem. V roce 1644 byl položen základní kámen k jeho první stavbě – pohřební kapli sv. Anny, postupně vznikaly další – kostel Zvěstování Panny Marie s přilehlým konventem, kaple sv. Floriana a kaple Panny Marie Einsiedelnské. Od 50. let využívala areál kláštera armáda ČR, bývalá kasárna byla ve značně zuboženém stavu převedena v roce 2001 z majetku státu do majetku města Ostrov, které iniciovalo následnou proměnu. Počátky obnovy sahají do roku 1995, kdy byla zahájena obnova zámeckého parku, následně započaly úvahy o využití klášterního areálu.
Od roku 2003 probíhala intenzivně příprava projektu. V srpnu roku 2004 byla podána žádost o dotaci v 1. kole výzev v rámci Společného regionálního operačního programu, priority 2, opatření 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst. Ostrov byl jedním z osmi měst z celé České republiky, která získala v rámci tohoto opatření podporu z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Hlavní stavební činnost spojená s realizací projektu byla prováděna od září 2005 do září 2007. Kaple Panny Marie Einsiedelnské byla po rekonstrukci slavnostně vysvěcena již v roce 2002, k její obnově přispěly i nadace z partnerského města Rastatt.
Po rekonstrukci klášterního areálu vznikl v konventu obytný komplex, v kostele bylo vytvořeno zázemí pro kulturní akce. V pohřební kapli sv. Anny byla instalována expozice o významu vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských pro město Ostrov. Kaple sv. Floriána se proměnila v památník obětem násilí na Ostrovsku, které zde trpěly ve 20. století z národnostních, rasových, politických nebo náboženských důvodů. Kaple Panny Marie Einsiedelnské se stala vyhledávanou architektonickou památkou. V blízkosti stojí kaplička Panny Marie Bolestné. V zahradě najdeme Ekocentrum s malou zoo a botanickou zahradou.

  • Realizace: 2005–2007
  • Iniciátor: Město Ostrov
  • Investor: Společný regionální operační program, na financování se podílely:
    Město Ostrov 21 577 191 Kč,
    státní rozpočet 17 674 318 Kč,
    Evropský fond regionálního rozvoje 106 045 907 Kč.
  • Další partneři: Spolek přátel města Ostrova

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy