header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova obecního úřadu stejně jako kulturní dům byly postaveny v polovině minulého století. Hlavním impulsem přestavby byl významný rozvoj obce. Za poslední dvě dekády se v obci více než trojnásobně zvýšil počet obyvatel. V posledních letech obě budovy už kapacitně nedostačovaly ani administrativě, ani společenským akcím. Další problém, který byl na obci řešen dlouhá léta, byla nedostatečná kapacita mateřské školy, která sdílela budovu s obecní úřadem. Iniciátorem investičního plánu „tři v jednom“ byl starosta obce Jaromír Malý společně se zastupitelstvem obce Hlušovice.
Samotná realizace rekonstrukce společenského sálu a nadstavby obecního úřadu byla zahájena na jaře 2015 a dokončena v zimě 2015/2016. Firma Renostav, spol. s r.o. odvedla kvalitní práci při dodržení časového harmonogramu, a především bez navýšení dohodnutého rozpočtu. Zásadní podíl na úspěšné realizaci projektu ve všech směrech má však především starosta Jaromír Malý, který prováděl velmi důkladné a časté inspekce stavby. Díky tomu byla budova slavnostně otevřena 28. ledna 2016 a již v následujících měsících probíhaly tradiční akce pro veřejnost.
Od června 2016 již funguje v novém sídle také Obecní úřad a stavba tak zcela plní svůj účel. Ve společenském sále probíhá celá řada akcí pro veřejnost (plesy, vítání občánků, sportovní aktivity, cvičení, setkávání seniorů, obřady a svatby, akce pro děti, skautské akce a další). Díky navýšení kapacity mají akce návštěvnost až 140 lidí. Zásadním benefitem této akce je následná rekonstrukce původní budovy obecního úřadu s mateřskou školou, na kterou obec letos získala dotaci. Bude realizována v létě 2017, čímž se významně navýší kapacita mateřské školy a celý plán „tři v jednom“ bude úspěšně dokončen.

  • Realizace:    14. 4. 2015 – 31. 12. 2015
  • Iniciátor:    Jaromír Malý, starosta obce Hlušovice
  • Investor:    Obec Hlušovice
  • Realizační firma:    RENOSTAV, spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy