header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Areál zámku je zapsán v seznamu kulturních památek ČR a jeho současným majitelem včetně okolních pozemků je obec Hazlov. Nachází se v centrální části obce. V současnosti je většina budov v poškozeném nebo částečně v torzálním stavu bez využití. Od roku 2009 probíhá postupná obnova zámku, nejvíce zachovalé budovy byly zastřešeny. Součástí areálu je i plocha, kde se původně nacházela hospodářská stavení, která se ale do současnosti nedochovala. Plocha byla v minulosti zavezena různým, převážně odpadním materiálem a nějakou dobu obec uvažovala také o tom, že v tomto prostoru zřídí sběrnu šrotu.
V minulosti již byl na objekt zámku vydán demoliční výměr, k samotné demolici už ale naštěstí nedošlo. Naopak, celý areál zámku včetně bývalé zámecké zahrady byl zapsán do seznamu kulturních památek ČR a začala jeho pozvolná obnova. Postupně se zastřešovaly budovy, které ještě stály, ostatní plochy se ale neřešily. V roce 2014 se zastupitelstvo obce začalo zabývat myšlenkou, že se uprostřed obce, v těsném sousedství obecní dominanty nachází nevyužívaná plocha, která by si zasloužila pozornost. Bylo proto zadáno zpracování projektové dokumentace na řešení plochy o rozloze 2 500 m2 tak, aby co nejdříve mohla sloužit veřejnosti.
Projekt založení parku u zámku v Hazlově byl na světě a v roce 2016 byl také zrealizován. Na ploše zarostlé kopřivami byl vybudován nádherný zámecký park, který láká k procházce i odpočinku. Byl zde založen trávník, vybudovány cestičky s lavičkami, postaveny pergoly a altán s posezením. Bylo vysázeno celkem 18 alejových stromů, 10 solitérních dřevin, 200 trvalek a téměř 2 500 keřů. K odpočinku slouží nejenom lavičky, ale je možno rozložit deku na trávníku a pro malé děti je zde pískoviště a houpací koník. Na pozadí s krásnou kulisou zámku se mohou konat svatební obřady a různé kulturní akce. Park také navštěvuje místní mateřská škola.

  • Realizace: 25. 8. 2015 – 9. 8. 2016
  • Iniciátor: Obec Hazlov
  • Investor: Obec Hazlov, Státní fond životního prostředí České republiky – Program zeleň do měst a jejich okolí
  • Další partneři: OLIVIUS s.r.o., Ing. Jaroslav Radovnický
  • Projektant: Ing. Vladimír Dufek, Ing. Tomáš Prinz, DiS a Bc. Michal Pašava
  • Realizační firma (firmy): KHL-EKO, a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy