header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Sídliště, kde se akce realizovala, je nejhustěji zastavěným územím města. Vozovky i chodníky byly zatíženy provozem. Technický stav komunikací byl špatný a provoz v této lokalitě nepřehledný. Problémem byl i nedostatek parkovacích míst, mobiliáře a prostor pro aktivní vyžití dětí. Pro život lidí na sídlišti byla lokalita neatraktivní. Z výše uvedených důvodů vyvstala nutnost komplexně vyřešit veřejné prostranství na sídlišti s cílem zajistit bezpečný a bezbariérový pohyb chodců, vybudovat dostatečné množství parkovacích míst, připravit plochu pro revitalizaci dětského hřiště a obnovit veřejnou zeleň a zatraktivnit celé sídliště.
Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou probíhala v části města, které je nejhustěji obydleno. Do příprav projektu byli zapojeni občané. Jejich připomínky se týkaly jak parkovacích stání, tak i odpočinkových prostor, požadavky na rozšíření počtu parkovacích stání, úpravu odpočinkových ploch a rozšíření zeleně byly zapracováno do projektu.
Dodavatelem stavby byla společnost COMMODUM, spol. s r.o. z Valašské Bystřice.
Veřejné prostranství prošlo komplexní revitalizací, čímž se zvýšila atraktivita této lokality pro pohyb i pobyt občanů. Byly rekonstruovány komunikace a chodníky, vytvořila se klidová zóna, doplněná mobiliářem pro odpočinek. Byla vybudována nová parkovací stání. Místní komunikace byly odvodněny a doplněno veřejné osvětlení pro zvýšení bezpečnosti. Nové pěší trasy byly provedeny bezbariérově. Veřejná zeleň byla oživena a rozšířena. Byly vysazeny keřové porosty a nové stromy. Cíl – vytvořit kvalitní veřejné prostranství s klidovou zónou odpovídající potřebám místních obyvatel a zatraktivnění celého prostoru, byl realizací projektu naplněn.

  • Realizace:    1. 9. 2015 – 15. 12. 2015
  • Iniciátor:    Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou
  • Investor:    
  • Celkové náklady: 13.437.795,76 Kč
  • Z vlastních zdrojů: 3.549.901,10 Kč
  • Dotace ROP Střední Morava: 9.887.894,66 Kč
  • Projektant:    Cekr CZ s.r.o., Šumperk
  • Realizační firma (firmy):    COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy