header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na sklonku 19. století postavili místní lidé kapli sv. Cyrila a Metoděje, která se ve 30. letech stala farním kostelem. I vesnické kostelíky však mají své zajímavosti: v tom našem byl roku 1904 pokřtěn významný biblista a překladatel Nového zákona ThDr. Pavel Škrabal OP. V 80. letech proběhly opravy stavby i jejího interiéru, v mnohém ovlivněné podmínkami doby. I tehdy se ve velké míře do práce zapojili farníci. Časem se objevilo pronikání vlhkosti do zdiva. A opět přišla iniciativa od místních a oprava, o niž se starala s duchovním správcem především farní rada, měla být opravdu důkladná.

Práce bylo opravdu „jak na kostele“. Rozsáhlejší zásahy prováděli pracovníci vybraných firem, ale zůstalo samozřejmě značné množství činností, které jsme museli zajistit sami. Stejně jako v minulosti se zapojilo více lidí, každý podle svých možností – někdo víc, někdo méně, někdo velmi. A možná ještě náročnější byla někdy práce administrativní, díky nimž se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ČR. Pomohly také obě obce, které do naší farnosti patří: Babice i Kudlovice.

Dřívější fasádu, už zešedlou, nahradily odstíny žluté a bílé, které připomínají původní vzhled. Ten si starší z nás ještě pamatují a mladší jej znají alespoň z fotografií a obrázků. Kostel dál slouží svému účelu, a kromě pravidelných bohoslužeb se v něm setkáváme i ve chvílích, které připomínají, že lidský život začíná a také končí. Těšíme se, že v něm brzy uvítáme svého biskupa – při biřmování v říjnu. Do konce roku bychom chtěli kostel zpřístupnit i mimo bohoslužby. Vždyť je domovem farní rodiny – a každý domov, který je příchozím uzavřen, domovem být přestává. A těšíme se i na další koncerty...

  • Realizace:    duben–září 2016
  • Iniciátor:    Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště
  • Investor:    Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště, Ministerstvo zemědělství ČR – dotační program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, Obec Babice, Obec Kudlovice, dobrovolní dárci

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy