header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Boží muka na Fialníku nechal vystavět na svém pozemku v roce 1832 rolník Kudrnáč z Vesce. V roce 1918 po vzniku republiky byla poničena, zmizely sošky svatých a vrcholový kříž. Sousedé se je pokusili drobně opravit, konala se zde procesí a bohoslužby. Větší opravu božích muk provedl v letech 1935–1936 zedník František Brodský z Klokočí čp. 50. Do roku 2014 bylo křoví okolo památky několikrát vysekáno dobrovolnými hasiči z Vesce a Klokočí, k opravě památky však nedošlo.
V roce 2014 získala obec Klokočí finanční prostředky na restaurování památky z programu Ministerstva kultury. Starosta Tomáš Opočenský se spojil se spolkem Ochrana Klokočských skal, jehož členové provedli výřez náletových dřevin a terénní úpravy. Boží muka byla restaurována v roce 2014, v roce 2015 se jejich okolí pokusil zničit neznámý vandal. Spolek opět vše uklidil a napravil, v srpnu 2015 byla boží muka slavnostně požehnána a v roce 2016 pokračoval spolek v terénních úpravách a úklidu.
V současné době vzniklo v těsném okolí božích muk veřejně přístupné odpočinkové místo. Jednou za rok se zde koná bohoslužba. Při příležitosti bohoslužby a případně i jiných slavností se do nik božích muk vrací obrazy svatých, které namalovala členka spolku Milena Zachařová.

  • Realizace:    březen 2014 – srpen 2016
  • Iniciátor:    Tomáš Opočenský, Hana Talli Hlubučková
  • Investor:  Ministerstvo kultury – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, obec Klokočí (restaurování božích muk – kamenné i kovové části), Ochrana Klokočských skal, z.s. (výřez náletových dřevin, terénní úpravy, úklid, nápravy škod po vandalech, setí trávníku, sázení květin a stromů, úklid odpadků – až po pořádání bohoslužeb)
  • Realizační firma:    restaurátoři Martin Wagner a Vojtěch Ouřada

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy