header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Sady Dr. K. Hostaše se rozkládají na ploše 0,67 hektaru a bezprostředně přiléhají k historickému jádru města Klatovy. Prvotní parkové úpravy v této lokalitě byly realizovány v 19. století souvislosti s výstavbou hradebního okruhu po zasypání příkopu a odstranění hradeb a dalších staveb souvisejících s opevněním města. Stav sadů, charakterizovaný nekoncepčním řešením výsadeb, rozvojem náletové zeleně a v neposlední řadě i zhoršujícím se zdravotním stavem dřevin, byl motivací k jejich obnově, díky níž se sady znovu staly vyhledávaným a bezpečným odpočinkovým místem pro obyvatele i návštěvníky města.

Obnova Sadů dr. K. Hostaše byla předmětem studie, zpracované firmou Přemysl Písař – návrhy a realizace zahrad v roce 2007. Prostor sadu je dle studie rozdělen na dvě části. První část je tvořena vstupním parterem, rozprostírajícím se podél Balbínovy ulice. Úprava vrací této části parku původní vzhled. Ústředním prvkem zde jsou travnaté plochy doplněné výsadbami trvalek. Prostor je možné využít také pro pořádání drobných kulturních akcí, hudebních produkcí a uměleckých vystoupení malých forem.

Dominantou druhé části sadů, která je pojata jako hlavní odpočinková část, jsou dvě zachovalé bašty, které kdysi tvořily součást vnitřního opevnění. Centrální část je tvořena travnatou plochou se třemi dominantními červenolistými buky. K této části náleží i hlavní pěší trasa parkem, která je lemovaná oboustrannou výsadbou dřezovců trojtrnných. Na konci promenády je na vyvýšeném místě umístěna plastika věnovaná obětem zla komunismu „Smutná paní“. Prostor této části sadu je vhodný pro individuální i skupinovou relaxaci s využitím laviček nebo volné plochy trávníků. Realizace záměru si vyžádala odstranění dřevin nevyhovujících jak z důvodů zdravotních, tak i z důvodu nevhodného umístění. Dalším nezbytným krokem bylo odstranění krytu všech k rekonstrukci určených zpevněných ploch. Výsadby byly uskutečněny podle podrobného osazovacího plánu, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé druhy a jejich přesné rozmístění.

  • Realizace:    2. 1. 2014 – 30. 9. 2015
  • Investor:    Město Klatovy, OP Životní prostředí
  • Další partneři:    Technické služby města Klatov, Konfederace politických vězňů České republiky
  • Projektant:    Ing. Zdenka Krůsová
  • Realizační firma:    Swietelsky Stavební s.r.o.

www.klatovy.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy