header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V původním středověkém kostele, který stál v místech dnešního Mariánského sloupu, se nacházela pozdně románská socha tzv. Madony z Lomnice. Po zbourání kostela byl vybudován nový kostel Navštívení Panny Marie, architektonicky cenná stavba významného raně barokního architekta Giovanni Pietra Tencally z let 1669–1683, a socha byla přenesena sem. Dnes je nezvěstná. Farní kostel je ale kulturní památkou a s dalšími významnými stavbami (zámek, radnice aj.) je dominantou půvabného městyse Lomnice, který je městskou památkovou zónou. Autorem hlavního oltáře v kostele je sochař a řezbář Benedikt Edele, Boží hrob v kapli je dílem sochaře Josefa Břenka. V návaznosti na předešlé obnovné práce byla v r. 2016 obnovena fasáda věží a průčelí kostela. V dalším roce bude pokračovat obnova dalších částí kostela a presbytáře. Kostel je významným duchovním a kulturním centrem nejen Lomnice.

Kostel Navštívení Panny Marie procházel postupnou obnovou v letech 1966–1971, kdy byla provedena fasáda celého kostela a věží. V dalších letech byly pořízeny nové zvony, jeden z německé Apoldy, druhý byl ulit ve Zbraslavi u Rudolfa Manouška, třetí byl zakoupen od Josefa Tkadlece v Halenkově. V letech 1982–1983 byla vyměněna krytina střechy kostela, od roku 2007 pokračovaly práce na obnově krovu, střechy a římsy kostela, odvlhčení, nátěry bání věží aj. Od května do září 2016 byla obnovena fasáda věží a průčelí kostela; podle nalezených vzorků byla vybrána dvojbarevnost – lomená bílá a světle béžová. S obnovou je počítáno i v dalších letech, včetně parkové úpravy plochy náměstí. Rušná autobusová doprava byla odvedena mimo náměstí na nově vybudované nádraží. Kostel slouží k bohoslužebným účelům, je místem konání koncertů a od jara do podzimu jej navštěvují domácí i zahraniční turisté.

  • Realizace:    květen 2016 – září 2016
  • Iniciátor:    Mgr. Ervín Jansa
  • Investor:    Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova, Ministerstvo kultury ČR, program regenerace, Jihomoravský kraj, individuální dotace, Městys Lomnice
  • Další partneři:    dary: Microtex a.s., Lomnice, Sbor dobrovolných hasičů, Orel jednota Lomnice, obce z farnosti i jednotliví farníci a další dárci
  • Realizační firma (firmy):    Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o., Předklášteří

www.farnostlomnice.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy