header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vodní mlýn na řece Ohři v obci Koštice na Lounsku je zmiňován již v 16. století. Poté byl mnohokrát přestavován. V roce 1882 koupil mlýn Jan Ort pro svého syna Josefa. Ten zahájil jeho celkovou přestavbu a modernizaci výrobního zařízení – pohon šesti vodními koly nahradil turbínami, instaloval parní stroj a moderní mlecí stroje, v přestavěných budovách provozoval rovněž elektrárnu i pekárnu. Po dokončení rekonstrukce počátkem 20. století se mlýn stal Prvním českým automatickým mlýnem. Josef Ort byl významným nositelem technického pokroku, podporovatelem spolkového a kulturního života v obci a v letech 1896–1902 i jejím starostou. Jeho syn Ing. Karel Ort se po studiích a působení ve význačných firmách v Evropě i Spojených státech amerických stal uznávaným odborníkem na elektrotechniku, spolupracoval s Edisonem a Marconim a uskutečnil první bezdrátové spojení v Rakousku-Uhersku.
V majetku Ortů zůstal mlýn až do znárodnění v roce 1948 a díky opravám provedeným v roce 1947 byl ve výborném stavebně technickém stavu. Po roce 1989 byl, zcela zdevastovaný, navrácen v restituci potomkům původních vlastníků, kteří ho zanedlouho prodali současnému majiteli Josefu Kindlovi. Od té doby probíhá postupná rekonstrukce jednotlivých budov mlýna i souvisejících ploch a pozemků. Po výměně strojního vybavení nyní slouží jako malá vodní elektrárna. Mlýn, jehož obnova je financována převážně vlastníkem a doplňkově prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad, se opět stává neopominutelnou jedinečnou dominantou obce. Úprav se díky iniciativě majitele dočkal i tok řeky Ohře, například vybudováním rybího přechodu. Mlýn se stává součástí veřejného života – 440. výročí jeho založení bylo podnětem pro oslavy i badatelskou činnost o historii a významu mlynářských rodin pro rozvoj obce.

  • Realizace proměny:  2002 – dosud
  • Iniciátor proměny: Josef Kindl – soukromý vlastník
  • Investor: Josef Kindl, ROP Severozápad, Operační program životní prostředí
  • Projektant: Ing. František Sedláček

vodnimlyny.cz

před  Koštice po  Koštice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy