header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

1 zemeraj CMYKUsedlost Budař, ležící na samotě 2 km od Kovářova, patří k nejstarším dochovaným objektům lidové architektury. Nejpozději na počátku 16. století zde stával mlýn, po požáru za třicetileté války přebudovaný na zemědělskou usedlost s roubeným stavením, které stojí dodnes v téměř původní podobě. Iniciátor proměny převzal budovy ve špatném technickém stavu včetně pozemků poznamenaných socialistickým zemědělstvím. Na počátku proměny čekaly na obnovu dosloužilé vnitřní instalace, narušená statika zdiva, degradované vnější i vnitřní omítky, chybějící podlahy, dožilé dveřní a okenní výplně, poškozené krovy a střešní krytiny. Hospodářské budovy obsahovaly množství odpadů. Přilehlých 9 ha pozemků bylo zarostlých náletovými dřevinami a plevely, lesní pozemky zanedbané s přestárlými a nebezpečnými porosty.
Proměnou zanedbaných nemovitostí a revitalizací pozemků včetně výsadby 2 tisíc dřevin vznikl areál Zážitkového parku Zeměráj, který nabízí návštěvníkům jedinečný prožitek sounáležitosti se životem našich slovanských předků a krásou české přírody. Více než sto padesát herních prvků, zábavných i naučných úkolů a hlavolamů je vytvořeno tak, aby se do hry a řešení zapojila celá rodina a mohla si tak užít vzácný čas pospolitosti i dobrodružství společného objevování. Návštěvníci se mohou zapojit do činností v raně středověké vesnici obklopené zahradami a pastvinami, nebo si vyzkoušet kilometr dlouhou stezku naboso, práci archeologa, hledání pokladu a jiné aktivity. Zeměráj se již po první sezoně stal vítězem celorepublikové soutěže DestinaCZe 2014 v kategorii Zážitek na 1000 % pro celou rodinu.

  • Realizace proměny: 2011–2013
  • Iniciátor proměny: Mgr. Kateřina Havránková
  • Další partneři realizace proměny: Ekocentrum Budař o.s.
  • Investor: ArcheVia s.r.o.

www.zemeraj.cz

2 zemeraj CMYK 3 zemeraj CMYK 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy