header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kostel sv. Markéty v Šonově je dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera, vrcholného představitele barokní architektury. Kostel je součástí broumovské skupiny kostelů, jejíž výstavba byla iniciována řádem benediktinů v regionu Broumovska v severovýchodních Čechách na počátku 18. století za působení opata Tomáše Sartoria a zejména Otmara Zinkeho. Své plány svěřili do rukou architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera, kteří je pojali jako komplexní barokní přestavbu celého regionu. Broumovsko je možné označit za region, v němž je propojena krajina, architektura a umění s hlubokým duchovním rozměrem.
Kostel sv. Markéty v Šonově díky společenskému vývoji v uplynulých desetiletích pomalu chátral. Havarijní stav krovu, střešní rytiny, vybitá okna, to vše urychlovalo rozpad této památky.
Kostel má nyní obnovený původní barokní krov, novou střešní krytinu a po několika desetiletích i renovovaná původní okna. Stal se cílem turistů, kteří Broumovsko navštěvují. Obnovený podkrovní prostor je využíván pro menší výstavy. Oprava kostela sv. Markéty je i symbolem snahy o záchranu celé broumovské skupiny v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska.

  • Realizace proměny: 2014–2015
  • Iniciátor proměny: Th.Lic. Martin Lanži, děkan farnosti
  • Další partneři realizace proměny: Helena Burešová – MÚ Broumov, Miloš Buroň – NPÚ ÚOP Josefov, Teslice CZ s.r.o., Omnium z.s.
  • Investor: Program rozvoje venkova, Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, veřejná sbírka
  • Realizační firma: Teslice CZ s.r.o.

www.sonov.cz

před Šonov střecha po  Šonov střecha

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy