header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Řešení dopravy v centru města Šternberka neodpovídalo intenzitě provozu, navíc nebyla zajištěna ani bezpečnost chodců a cyklistů. Orientace v centru města byla složitá, případné turistické cíle tvořily, přes historicky logické vzájemné vazby, „solitérní“ ostrůvky. Stav mobiliáře a veřejné zeleně byl nedůstojný vzhledem k významu centra města s jeho městskou památkovou zónou a nedovoloval rozvoj nových aktivit. Vše bylo podtrženo nedořešenými majetkoprávními vztahy k veřejným prostorům (pozemky pod částí komunikací včetně prostoru Hlavního náměstí nebyly majetkem města).
Úprava veřejných prostranství zdůraznila jejich vzájemnou „kaskádovitou“ historickou vazbu: původní trh v předměstí (nynější Bezručova ulice), Hlavní náměstí a jeho propojení Radniční ulicí s Horním náměstím jako důstojným nástupním prostorem pro hlavní cíle turistických návštěv – Hrad Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie a bývalý augustiniánský klášter (úprava části jeho prostor umožnila rozvoj nových aktivit). Současně provedená reorganizace dopravy přinesla zklidnění v centru města a zvýšení bezpečnosti motoristů a zejména cyklistů a chodců. Realizací projektu se podařilo zlepšit podmínky pro život ve městě a zatraktivnit centrum pro návštěvníky.

  • Realizace proměny: říjen 2003 – listopad 2006
  • Iniciátor proměn:y Zastupitelstvo města Šternberka, bývalá městská architektka
  • Další partneři realizace proměny: Handkeho občanské sdružení (partner projektu), VHS SITKA s.r.o. (partner projektu), Ing. arch. Blanka Zlamalová (konzultace při architektonickém ztvárnění projektu), Atelier RAW (Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Ivan Wahla), autoři vítězného návrhu architektonicko-urbanistické soutěže z r. 1998
  • Investor: Město Šternberk, SROP - opatření 2.3. - Regenerace a revitalizace vybraných měst
  • Projektant: Ing. Petr Doležel - DS+GEO Projekt

www.sternberk.eu

před Šternberk po Šternberk

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy