header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obec Zašová již několik desítek let hledala finanční prostředky a vhodný projekt na řešení návsi. Náves zde prakticky neexistovala, jednalo se pouze o místo, které odpovídalo centru obce. Nacházel se zde objekt bývalé hospody a společenského sálu, který zasahoval do vozovky. Roky se uvažovalo o jeho demolici, a proto se prováděly se jen nejnutnější opravy. V sousedství hospody se nacházel zanedbaný obytný dům bez rozvodů vody a odpadů. Po roce 1990 byl tento objekt převeden do vlastnictví obce a bylo rozhodnuto o jeho demolici. Po výstavbě nového kulturního domu byla zbourána i hospoda se sálem.
Nová náves byla vytvořena díky realizaci dvou projektů. Nejprve byl postaven nový kulturní dům s informačním centrem, který nahradil starý sál a hospodu. Po dokončení stavby byl na návsi upraven okolní terén, vybudovány parkovací plochy, autobusová zastávka, odpočinková zóna, dětské hřiště a travnatá plocha s malým vodním prvkem a přístřešky. Díky realizaci těchto dvou na sebe navazujících projektů vzniklo velké prostranství, které využívají občané každodenně. Hlavně je to však prostor, který slouží k pořádání kulturních a společenských akcí, což přispívá k pospolitosti obyvatel obce a k zatraktivnění celé obce pro návštěvníky.

  • Realizace proměny: 2012–2014
  • Iniciátor proměny Ing. Anna Mikošková – tehdejší starostka obce
  • Další partneři realizace proměny: místní spolky, Jaroslav Fabián – technický dozor, Ing. arch. Radim Heinich
  • Investor: Obec Zašová (přes 70 % celkových nákladů), ROP Střední Morava (necelých 30 % celkových nákladů)
  • Projektant: Ing. Petr Vinklárek – Pegas
  • Realizační firma: Cobbler Zašová – realizace úprav návsi

www.zasova.cz

před Zašová nové po Zašová

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy