header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

titul KateřiniceObec Kateřinice řešila dlouhodobý problém s nedostatečnými prostory a vybavením pro volnočasovou, zájmovou a spolkovou činnost. Na základě dotazníkového šetření se vedení obce rozhodlo pro rekonstrukci neefektivně využívané hospodářské budovy, původně sloužící jako jatka, na Komunitní centrum. Do projektu byl začleněn i objekt mateřské školy, který se nachází v těsné blízkosti hospodářské budovy. Budova mateřské školy, její vnější vybavení, školní zahrada a dvůr byly rovněž v nevyhovujícím stavu. Součástí projektu bylo vybudování přípojek plynu, vody a rekonstrukce ostatních inženýrských sítí, včetně čistírny odpadních vod.
Rekonstrukcí hospodářské budovy na Komunitní centrum vznikly nové prostory využívané občany naší obce, sousedy a návštěvníky. Schází se zde matky s dětmi, mládež, senioři, zájmové organizace a spolky. Tradicí začínají být setkávání občanů v předvánočním čase, turnaje v žolíku, petanque a stolním tenise, výstavy ovoce, zeleniny a fotografií. Základnu zde mají rovněž techničtí pracovníci obce. Díky zateplení fasády mateřské školy byla snížena energetická náročnost budovy. Revitalizovaná školní zahrada a okolní prostranství a nově nainstalované herní prvky jsou hojně využívané nejen dětmi z mateřské školy. Celková rekonstrukce Komunitního centra spojená s opravou mateřské školy, obnovením dětského hřiště a okolního prostranství je obecně vnímána jako výborné řešení.

  • Realizace proměny: 2011–2012
  • Iniciátor proměny: Obec Kateřinice
  • Investor: Obec Kateřinice, ROP Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj
  • Realizační firmy: Severomoravská stavební společnost s.r.o., INNOVA Int. s.r.o.

www.katerinice.cz

1 Kateřinice 2 Kateřinice 3 Kateřinice 4 Kateřinice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy