header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Milevsko-celkovePremonstrátský klášter v Milevsku, založený v roce 1187, je nejstarším klášterem v jižních Čechách. Během své bohaté historie zažil období rozkvětu i horší časy. Ty naposledy od 50. let minulého století, kdy v klášteře sídlil státní statek. Ne všechny budovy byly citlivě využívány. Některé sloužily jako stáje, stodoly a sýpky, v jinýchbyly kanceláře a byty. Na opravy bylo vynakládáno minimum prostředků, a klášter proto značně zchátral. Relativně zachovalá byla jen budova barokní prelatury, v níž od roku 1949 sídlilo Milevské muzeum. Obnova areálu kláštera byla zahájena na začátku 90. let, kdy se jeho vlastníkem opět stal řád premonstrátů.

Do konce roku 2014 byly postupně zrenovovány všechny budovy prvního nádvoří včetně baziliky. Do konventu se vrátili řeholní bratři, kteří jsou součástí Královské kanonie premonstrátů na Strahově. V přízemí barokní prelatury vznikla výstavní síň a obchůdek se suvenýry, v prvním patře stálá expozice přibližující dějiny i současnost kláštera. V tzv. Latinské škole je možné v rámci prohlídkové trasy navštívit expozici barokní knihovny, dále je zde sídlo Farní charity a sál, kde se koná řada kulturních akcí. Nádvoří bylo parkově upraveno a doplněno lavičkami a kašnou. Dvě opravené budovy na druhém nádvoří využívá Milevské muzeum a lesní správa. Rekonstrukce zdaleka není u konce, ale již dnes je klášter důležitým duchovním centrem regionu a současně místem otevřeným široké veřejnosti.

  • Realizace proměny:  od počátku 90. let do roku 2014
  • Iniciátor proměny: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  • Investor: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Ministerstvo kultury ČR, ROP Jihozápad, Jihočeský kraj

www.milevskoklaster.cz

srovnání a srovnání b 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy