header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Cílem projektu byla rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta. Náměstí se nachází v severní části města, je zde soustředěna nabídka služeb pro obyvatele a návštěvníky města (městská knihovna, lékárna, prodejny potravin, restaurační zařízení, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hasičská zbrojnice, zámek, veřejné prostranství pro konání společenských akcí a zastávky veřejné autobusové dopravy). Náměstí slouží rovněž jako rozcestník turistických a cykloturistických tras. Projekt řešil rekonstrukci místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy (absence chodníků a jednolitého pevného povrchu, nedostatečné možnosti parkování) a zlepšení dostupnosti centrální části města.
Celý prostor náměstí je z dopravního hlediska obytnou zónou. S výjimkou komunikace III/20161 jsou všechny ostatní plochy vydlážděny žulovou dlažbou. Z důvodu bezpečnosti jsou na několika místech pro oddělení pěší a motorové dopravy osazeny sloupky. Kompletní rekonstrukce se týkala také veřejného osvětlení. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sousoší svatého Floriána jako významné nemovité kulturní památky byly nasvíceny zemními LED svítidly. V blízkosti sousoší svatého Floriána byly na doporučení památkové péče vysázeny tři lípy malolisté. Součástí obou etap rekonstrukce náměstí bylo také vybudování nové dešťové kanalizace.
Rekonstrukce náměstí přinesla naprosto jiný pohled na všechny stavby na náměstí. V prostoru se výjimečným způsobem zvýraznily památky (především kostel Nanebevzetí Panny Marie a sousoší svatého Floriána, ale i zámek). Mnohem přijatelnější je v současnosti i pohled na stavby, které na zlepšení svého kabátu teprve čekají.

 • Realizace: 12. 1. 2015 – 30. 11. 2015
 • Iniciátor proměny: Město Bezdružice
 • Investor:
  • Město Bezdružice
  • ROP Jihozápad
 • Další partneři realizace proměny:
  • Centrum pro komunitní práci západní Čechy
  • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.
  • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
  • Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
  • Ing. Antonín Kinkal (technický dozor)
  • APOSTAV spol. s r. o., Mariánské Lázně (koordinátor BOZP)
  • Západočeské muzeum v Plzni, p. o. (archeologický dohled)
 • Projektant: Ing. arch. akad. arch. Ivana Tichá, Doksy; KV engineering, spol. s r. o., Karlovy Vary – Stará Role
 • Realizační firma: DYBS Plzeň, s. r. o. (1. etapa); STRABAG, a. s. (2. etapa)

Webové stránky města: http://www.bezdruzice.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy