header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PLK Rokycany park titulStavba s projektovým názvem: „Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku Šťáhlavská v Rokycanech“ se nachází na dříve málo využívaných pozemcích města Rokycany mezi ulicemi Šťáhlavská, Sokolská a Boženy Němcové. Tyto pozemky protínalo koryto Rakovského potoka, které bylo v rámci budování městského silničního obchvatu v 70. letech minulého století napřímeno a opevněno betonovými tvárnicemi. Takto upravené břehy byly po řadu let stabilní, postupně se však začaly na mnoha místech rozpadat, nátrže břehů se zvětšovaly. Na druhou stranu rozpadající se opevnění představovalo vhodné úkryty pro chráněné raky kamenáče, kteří postupně osídlili koryto v mimořádně vysokých počtech. Zahloubené a opevněné koryto značně omezovalo možnost přístupu k vodě, v celém prostoru chyběla cestní síť, mobiliář a další vybavení pro jeho rekreační využití.
Motto: „Cesty lidí, cesty vody a cesty raků jsou značně odlišné. Jsou však místa, kde se potkávají, střetávají či prolínají.“ Nový park pojmenovaný „Park u Rakováčku“ je krajinářsky pojatou revitalizací přibližně půlkilometrového úseku Rakovského potoka. Díky spolupráci architektů, vodohospodářů a ochránců přírody vznikl unikátní prostor, který nabízí nejen atraktivní místo k odpočinku, ale zároveň návštěvníkům umožňuje blízký kontakt s vodou a přírodou uprostřed města. Kompozici parku definovalo zejména proměnlivě široké složené koryto potoka umožňující rozliv, dále volněji komponované výsadby domácích druhů dřevin i bylinného doprovodu břehů kynety a průtočných tůní. U jednoho z hlavních vstupů do parku vznikl model suchého koryta potoka, další části parku pak doplňuje odpočinkový a herní mobiliář (pyramida, vrbový tunel). Potok je možné přejít po lanovém můstku či dřevěných platech.

 • Realizace: 19. 9. 2014 – 30. 10. 2015
 • Iniciátor proměny: Město Rokycany
 • Investor:
  • Město Rokycany
  • Operační program Životního prostředí
  • Další partneři realizace proměny: Mgr. David Fischer – zoolog
 • Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha – Ing. Miroslav Holeček PhD., Architekti Headhand s.r.o., Praha – Ing. arch. Zdeňka Zymáková
 • Realizační firma: STAVMONTA spol. s r.o. Plzeň, PROSTROM Bohemia s.r.o. Plzeň (vegetační úpravy)

01 PLK Rokycany park pred 02 PLK Rokycany park po 03 PLK Rokycany park Vaclav Kohout po 04 PLK Rokycany park

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy