header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PLK Rokycany titulZdůvodnění proměny, popis výchozího stavu Prostor nazývaný dnes ve Spilce se nachází v širším středu města, navazuje na Masarykovo náměstí a tvoří jednu z hlavních spojnic s Pražským předměstím. Kdysi se zde dalo brankou projít i po uzavření městských bran. Svůj název získalo od jednoho z procesů vaření piva.
Dodnes jsou v jednom v domě č. p. 90 ukryty zbytky dvou pivovarů, které prošly od středověku složitým vývojem, nicméně pivo se tu vařilo až do roku 1901. Zajímavostí je, že se v tomto domě v roce 1749 narodil v rodině sládka jeden z významných rokycanských rodáků, hudební skladatel a virtuóz Antonín Kraft. Dále se zde nalézal podkostelní mlýn, jehož provoz byl ukončen v roce 1942, a do prostoru dnešní Spilky zasahovaly až do 80. let další domy nebo hospodářské objekty ve dvorních traktech objektů Masarykova náměstí, a tak dnes rozlehlé prostranství bylo původně pouze širší ulicí.
Nový nebo obnovený účel, popis stavu a možností využití po proměně Asanace prostoru Spilky proběhla v roce 1988, ale zůstala bez dalších stavebních zásahů. Prostor byl tvořen převážně prašným povrchem s částečným vyasfaltováním. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostranství v širším středu města, nalézající se na území městské památkové zóny, bylo od roku 2008 zájmem města tuto plochu upravit a vytvořit zde i odpočinkovou plochu. V roce 2014 byla zahájena celková rekonstrukce tohoto prostranství s tím, že centru dnes dominuje nízká kamenná kašna se třemi tryskami, která se nechá využít jako příležitostné pódium. Prostor je vydlážděn velkoformátovou žulovou dlažbou a v blízkosti historických objektů je použita valounková dlažba. Dále je zde osazeno několik vzrostlých stromů a celý prostor je doplněn historizujícím městským mobiliářem. V letních měsících se zde konají koncerty, které mají mezi občany velký ohlas.

  • Realizace: 12. 6. 2014 – 8. 6. 2015
  • Iniciátor proměny: Ing. arch. Vladislav Štrunc
  • Investor:
    • Město Rokycany
    • ROP Jihozápad
  • Projektant: Zdeněk Varvařovský
  • Realizační firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ

01 PLK Rokycany pred 02 PLK Rokycany po 03 PLK Rokycany 04 PLK Rokycany

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy