header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

03 PAK Lhuty titulZdůvodnění proměny, popis výchozího stavu V lokalitě Na Lhůtách se nacházel na krajinářsky cenném místě na úpatí hřebene Železných hor dožilý sad ovocných stromů. Přímo u značené cyklotrasy a mezi areály místní výrobců, které se těší vysoké návštěvnosti. Pozemek získala do pronájmu MAS Železnohorský region od města Třemošnice. Nejprve byla provedena úprava stávající plochy: pokosení travních porostů, výřez náletových dřevin, odstranění odumřelých stromů, odstranění pařezů, odstranění rozpadlých laviček se stolkem. Následovalo vyrovnání terénu.
Nový nebo obnovený účel, popis stavu a možností využití po proměně V dobrovolnické režimu bylo zasazeno pod dohledem odborníků 37 ovocných stromků hodnotných krajových odrůd v pestré druhové skladbě: jablka, hrušně, třešně. Po výsadbě došlo k odbornému zpracování tématu ovoce, ovocných stromů a sadů v krajině ve formě názorných informačních tabulí, které jsou společně s odpočinkovými lavičkami umístěné přímo na okraji sadu. Sad je volně přístupný veřejnosti. Zralé ovoce bude volně k dispozici návštěvníkům, což je uvedeno na informačním panelu.
Regenerace sadu Na Lhůtách má za cíl být vhodným příkladem pro obce, občanská sdružení i občany na podporu obnovení ovocných stromů, alejí a sadů v krajině. Sad bude v budoucnu plnit i funkci nejen krajinářskou, ale i formy „přírodní občerstvovny“ pro návštěvníky a občany, kteří se budou v lokalitě nacházet. Bude mít i výchovný prvek pro občany, především děti v rámci péče o ovocné stromy a následné využití a zpracování plodů.

  • Realizace: 2014
  • Iniciátor proměny: MAS Železnohorský region
  • Investor: Program rozvoje venkova, Osa 4.2a Realizace projektů spolupráce
  • Další partneři realizace proměny: Hradecký venkov o.p.s., Společná CIDLINA, o.s.

01 PAK Lhuty pred 02 PAK Lhuty po 04 PAK Lhuty 05 PAK Lhuty 06 PAK Lhuty 07 PAK Lhuty 08 PAK Lhuty 09 PAK Lhuty 10 PAK Lhuty 11 PAK Lhuty

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy