header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 KVK Skalna titulLokalita byla ve značně zanedbaném stavu, což snižovalo přitažlivost města pro návštěvníky i domácí obyvatele. Základním problémem byly nedostatečné parametry komunikací v místech nárazového provozu osobních vozidel, zejména přijíždějících turistů, a nedostatečná parkovací místa. Zcela zde chyběla odpovídající infrastruktura pro pěší. Celková revitalizace podhradí hradu Vildštejn navázala na projekt výstavby kanalizace. Je výsledkem snahy o koncepční obnovu urbanisticky narušeného uspořádání města Skalná v souladu s moderními nároky na technickou, zejména dopravní, infrastrukturu.
Spolu s obnovou strukturálně narušeného území se podařilo zvýšit i jeho estetickou hodnotu a zlepšit prostředí města Skalná pro jeho občany, a tím i zvýšit atraktivnost pro návštěvníky. Díky tomu se ve městě rozvíjí služby a další aktivity. Součástí revitalizace byla úprava veřejných ploch, komunikací, zeleně, opěrných zdí a ostatní technické infrastruktury, včetně vybudování nové vodní plochy. Lokalita bude sloužit jako turistický cíl, místo odpočinku a pěkné místo k bydlení. Revitalizací podhradí hradu Vildštejn město Skalná prošlo proměnou, která umožní jeho další ekonomický a kulturní rozvoj.

Realizace: 14. 4. 2014 – 30. 8. 2015

Iniciátor proměny: Město Skalná

Investor: ROP Severozápad

Město Skalná

Realizační firma: EUROVIA CS, a.s.

01 KVK Skalna pred 02 KVK Skalna po 03 KVK Skalna 04 KVK Skalna

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy