header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 JHM Lednice jizdarnaObjekty pro chov koní byly nezbytnou součástí hospodářského zázemí obydlí člověka. V Lednici se koncem 17. století stal součástí zámeckého areálu monumentální „zámek hřebců“. Představy knížete Karla Eusebia z Liechtensteina byly přenesené do projektu, který na východní straně zámku začal realizovat Johann Bernard Fischer z Erlachu. Později povolal kníže Johann Adam z Liechtensteina italského projektanta Domenica Martinelliho, který dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. Komplex jízdáren je nejstarší původní dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici. Objekt Jízdáren byl před zahájením projektu v havarijním stavu i v důsledku různého způsobu využití jednotlivých částí v průběhu uplynulých 50 let, kdy sloužil jako studentská kolej a menza vysoké školy, a jako sklad zemědělských potřeb. Zámecké jízdárny a konírny jsou součástí památkové zóny, která byla v roce 1996 zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.
Vzorová obnova památkového objektu zahrnovala úplnou obnovu jižního a východního křídla komplexu zámeckých jízdáren. Na přípravné projektové práce navázalo zpracování projektové dokumentace obnovy objektu. Veškeré projektové a realizační práce na objektu probíhali pod odborným dohledem orgánů památkové péče.
Oživení Jízdáren podporuje nová programová náplň. Nové multifunkční centrum nabízí své prostory pro vzdělávací a kulturní aktivity. Tematicky je programová náplň multifunkčního centra zaměřena na kulturní krajinu, s využitím modelového příkladu komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. V objektu vznikly dvě hlavní a několik menších expozic na téma kulturní krajiny.
Rovněž je multifunkční centrum místem pořádání přednášek a konferencí. Multifunkční sál spolu s přednáškovým sálem a množstvím učeben, vše vybavené potřebnou konferenční technikou, vytváří nezbytné technické zázemí.

  • Realizace: 21. 11. 2007 – 31. 1. 2015
  • Iniciátor proměny: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob
  • Investor: Integrovaný operační program
  • Další partneři realizace proměny: Jihomoravský kraj, obec Lednice
  • Projektant: Arch.Design, s.r.o.

01 JHM Lednice jizdarna 02 JHM Lednice jizdarna

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy