header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vodárenská věž je skromná patrová věž čtvercového půdorysu schovaná za „Koupadly“ v lokalitě Na Sladovce v Benešově. Stavbu věže lze podle desky nade dveřmi datovat letopočtem 1917, od roku je 1995 kulturní památkou. Zachovala se velmi autenticky ve své původní podobě včetně všech detailů. Celá stavba je postavena v eklektickém slohu se secesními prvky, fasády jsou pseudorenesanční. Potřeba rekonstrukce byla dána stavem krytiny věže, značným poškozením vnější omítky, výplní oken i jejich rámů a stavem soklové části stavby, která značně utrpěla zemní vlhkostí. Ve špatném stavu byl nejen exteriér stavby, ale i interiér, kde bylo třeba sanovat poškození kovových konstrukcí stavby, vnitřních omítek i nevyhovující poklop studny.
Stavba Vodárenské věže prošla náročnou opravou střechy, včetně nástavby lucerny a zdobně oplechované hrotnice. V úrovni přízemí opravy zahrnuly poškozené vnější omítky s náročnou obnovou členění – pásová rustika napodobující hrubě opracované kvádry. Nové fasády poté získaly okrový nátěr vycházející z pozůstatků na stěnách a dotvářející dojem režného pískovce, který byl patrně i záměrem stavitele. Obnovy se dočkaly i unikátní skleněné výplně oken. Kruhová okénka pod střechou byla znovu zasklena zeleně zbarvenými tabulovými skly a skleněné tvarovky ve štěrbinových oknech v podlažích nahradily kopie vyrobené na zakázku sklářem.
Věž, která dříve zásobovala pitnou vodou celé město, dnes napájí požární nádrž. Díky opravě bude tato stavba i pro další generace výraznou stavbou města a ukázkou, že i industriální architektura může lahodit oku.

  • Realizace: 12. 6. 2014 – 28. 8. 2014
  • Iniciátor proměny: Město Benešov
  • Investor:
    • Město Benešov
    • Ministerstvo kultury ČR – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  • Další partneři realizace proměny: Dohled Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště střední Čechy v Praze a orgánu památkové péče při MěÚ Benešov
  • Projektant: Ing. Roman Moravec

Webové stránky: http://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=24932

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy