header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PLK Bela titulVarhany postavil varhanář Ferdinand Guth z Čisté v roce 1841 ve zvukovém ideálu barokního varhanářství. Kolem roku 1900 prošly poměrně rozsáhlou přestavbou, byly vyměněny některé rejstříky a zhotoven nový měch. Po 2. sv. válce se varhanám nedostalo ani základní údržby, byly silně napadeny červotočem a měch měl praskliny.
Varhany byly demontovány a v restaurátorské dílně řádně vyčištěny. Dřevěné části byly ozářeny v radiační komoře proti dřevokaznému hmyzu a chemicky ošetřeny, kovové součásti byly ošetřeny proti korozi. Byly odstraněny veškeré nepůvodní zásahy a přestavby. Chybějící části byly zhotoveny jako restaurátorské kopie, podle zvyklostí varhanářské tradice rodiny Guthů, z odpovídajících materiálů a původními výrobními postupy. Píšťaly zůstaly z větší části zachovány původní, všechny byly ošetřeny a zrestaurovány. Některé píšťaly bylo nutno přeladit, přitom byla snaha výšku ladění navrátit do původní podoby. Měch byl nahrazen restaurovaným měchem rodiny Guthů a opatřen elektrickým pohonem. Skříň varhan zůstala na místě, byla rovněž chemicky ošetřena proti dřevokaznému hmyzu a truhlářsky opravena. Byla ponechána hnědá barva skříně, ozdobným řezbám byla vrácena původní bílá barva a zlacení.
Díky dotaci z Programu rozvoje venkova a aktivitě Města Bělá nad Radbuzou a MAS Český les byl nástroj nejen zachráněn před červotočivou zkázou, ale dokonce i pietně restaurován do původní podoby.

  • Realizace: 2014
  • Iniciátor proměny: Město Bělá nad Radbuzou, MAS Český les
  • Investor: Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader, prostřednictvím MAS Český les
  • Projektant a realizátor: MgA. Marek Vorlíček z Domažlic, dirigent, sbormistr, varhaník a varhanář

Webové stránky Varhanářství Vorlíček: http://barvirstvi-polnicek.webnode.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy