header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 OLK Laznicky titulKaple Stětí sv. Jana Křtitele je významným prvkem kulturního dědictví obce Lazníčky – památkou místního významu, kterých malá obec nemá mnoho. Kaple nahradila dřívější dřevěnou zvonici. Je umístěna v centru obce na hlavní komunikaci a je její nejvýraznější dominantou. Stavba byla viditelně napadena vzlínající vlhkostí a částečně i plísní. V roce 2014 zastupitelstvo obce rozhodlo o odvlhčení kaple tzv. podřezáním a mikrovlnném vysušení podmáčeného oltáře z vlastních prostředků obce. Vzhledem k malému rozpočtu obce s 208 obyvateli starostka několikrát žádala o finanční podporu z různých dotačních titulů, ale úspěšní jsme byli až v roce 2015, kdy jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč. Kaple byla odvlhčena, byly provedeny nové vnitřní i vnější omítky, vyměněna krytina střechy, opraveno poškozené bednění. Celková částka vydaná na opravu kaple byla 941 419,51 Kč.
Oprava kaple byla dokončena den před velkou kulturní událostí v obci – oslavami 650 let trvání obce, sjezdem rodáků a žehnáním nové vlajce a znaku obce. Oslavy byly zahájeny slavnostní mší a po celý den byla kaple přístupna návštěvníkům i občanům. Kaple je tradičně otevřena první adventní týden při rozsvěcení vánočního stromu, kdy se zde koná koncert. Věřící navštěvují kapli při konání Mše svaté.
Při opravě a odkrytí věže kaple se našel zaletovaný tubus s písemnými materiály, které zde uložili stavitelé kaple a ze kterých je zřejmý letopočet dostavby kaple 1885, přitom doposud historické prameny uváděly 1887. Současné zastupitelstvo zde také zanechalo svůj vzkaz pro budoucí generace.
Opravená kaple nyní vítá svou svěžestí všechny příchozí do obce a stala se stavbou, na kterou jsou hrdi všichni obyvatelé obce. Nově dodaný lineární pohon zvonu zase přesně odměřuje čas – tak jako kdysi...

  • Realizace: 21. 7. 2015 – 11. 9. 2015
  • Iniciátor proměny: Zastupitelstvo obce
  • Investor:
    • Obec Lazníčky
    • Program obnovy venkova Olomouckého kraje
  • Další partneři realizace proměny: Dobrovolníci z řad občanů obce

01 OLK Laznicky pred 02 OLK Laznicky po 05 OLK Laznicky 03 OLK Laznicky

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy