header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 STC Dobrovice titulDobrovice trpěly zanedbaností značné části nemovitého kulturního dědictví a nedostatečně rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu, důsledkem byla nízká návštěvnost města a nezájem o spolupráci soukromého a veřejného sektoru v oblasti cestovního ruchu. Realizací projektu došlo k rekonstrukci nevyužívané kulturní památky, areálu hospodářského dvora z 16. století, jež má vysoký kulturně-historický a památkový význam. Bylo zde vybudováno muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Projekt tak přispěl k zachování kulturního dědictví jmenovaných oborů a rozšíření nabídky poznávacího cestovního ruchu v dosud méně atraktivní oblasti.
Realizací projektu došlo nejen k rekonstrukci kulturní nemovité památky, ale také ke zlepšení prostředí pro místní obyvatele. Areál slouží jako Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, které od května 2010 navštívilo jej přes 80 tisíc návštěvníků. Dále bylo vybudováno administrativní zázemí, depozitáře exponátů, prodejna suvenýrů a parkoviště. Muzeum nabízí 3 prohlídkové okruhy, sezónní prohlídkový okruh do sousedního cukrovaru a lihovaru, pořádá výukové programy pro školní skupiny, vytváří krátkodobé výstavy, spolupracuje s místními spolky a dalšími organizacemi, je také organizátorem kulturně-společenských akcí. Došlo k navázání spolupráce s cestovními kancelářemi, což má vliv na zvýšení zájmu zahraničních návštěvníků. Díky blízkosti několika cyklotras jsou muzea hojně navštěvována také cykloturisty.

  • Realizace: 18. 7. 2008 – 30. 4. 2010
  • Iniciátor proměny: Tereos TTD, a.s. (dříve Cukrovary a lihovary TTD, a.s.)
  • Investor:
    • ROP NUTS II Střední Čechy - oblast podpory: 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
    • Zakladatelé společnosti Dobrovická muzea, o.p.s.: Tereos TTD, a.s. a město Dobrovice
  • Další partneři realizace proměny: Roman Renč, František Bartoš, SGL projekt s.r.o. – Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, FORT spol. s r.o. – Luboš Severa
  • Projektant: ARCHAX, architektonický atelier, Ak. arch. Vladimíra Axmannová
  • Realizační firma: Metrostav, a.s., divize 1

01 STC Dobrovice pred 2008 02 STC Dobrovice po

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy