header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

30. 4. 2021 o půlnoci skončilo hlasování veřejnosti pro vítěznou proměnu 12. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova. Soutěžilo 118 vystavených proměn, 115 proměn z České republiky a 3 ze Slovenska. Nejlepší proměnou 13. ročníku zvolili hlasující Památník Tomáše Bati ve Zlíně. Na druhém místě se umístila Krajinná opatření v Choťovicích a na třetím Obnova pláště kostela sv. Terezie v Lesné.

Do hlasování o nejlepší proměnu 12. ročníku výstavy se od června 2020 do konce dubna 2021 zapojilo 60 455 hlasujících. Volit mohli mezi klasickými památkami jako jsou hrady, zámky, kostely či kaple, novějšími budovami sokoloven, nádraží a obecních úřadů, drobnými stavbami i velkorysými úpravami krajiny. Největší ohlas vzbudil u veřejnosti Památník Tomáše Bati ve Zlíně, který získal 18 480 platných hlasů. Budova od arch. Františka Lýdie Gahury z roku 1933 prošla v průběhu 20. století řadou změn, které zcela popřely původní záměr architekta i samotný smysl díla. Město Zlín dlouhodobě usilovalo o obnovu této architektonické ikony do původního stavu. To se podařilo a v květnu 2019 se Památník Tomáše Bati otevřel veřejnosti ve své původní kráse. Druhé místo udělili hlasující proměně s hlavním cílem dobrého hospodaření s vodou v krajině. Krajinná opatření ve středočeských Choťovicích volilo 17441 hlasujících. Vodní nádrž pomůže oblasti v době sucha i nadměrných srážek, navazující biocentrum a biokoridor mj. zvyšují biodiverzitu krajiny. Upravené místo se stalo oblíbeným cílem vycházek místních obyvatel i výletníků. Třetici vítězných proměn uzavírá kostel sv. Terezie v Lesné u Vranova nad Dyjí v Jihomoravském kraji. Kostel postavený v 60. letech 19. století v průběhu 20. století chátral. Díky rekonstrukci, která proběhla v letech 2017 a 2018 za aktivní spolupráce a finanční podpory místních obyvatel a kraje, je opět důstojnou dominantou obce.

Zlín Choťovice  Lesná

Vítězům internetového hlasování ze srdce gratulujeme. Kromě obdivuhodných proměn odvedli výbornou práci v propagaci. Poděkování patří všem autorům vystavených proměn, a za jedinečnou propagaci kromě vítězů zejména pivovaru v Lomnici, Křižanům, Benátkám, Bořislavi, Košíkům a slovenskému městu Hlohovec, které je úctyhodným koordinátorem slovenské části výstavy. Na neveřejném zahájení 13. ročníku 17. 6. 2021 na Vyšehradě budou zveřejněny proměny oceněné odbornou porotou tvořenou členy České komory architektů a památkáři, vedenou arch. Josefem Pleskotem.

Do 13. ročníku výstavy je přihlášeno 106 projektů s více i méně nevšedními příběhy. Od 17. 6. budou zveřejněny na internetových stránkách www.cestamipromen.cz, kde pro ně můžete hlasovat do 30. 4. 2022. Děkujeme vám všem, kdo zvelebujete naši zem, zveřejňujete své vzácné dílo na výstavě Má vlast cestami proměn a jakkoli výstavě pomáháte. S úctou děkujeme partnerským krajům, sponzorům a vám všem, kdo výstavu na jejích cestách i na Vyšehradě provázíte a podporujete. Je nám ctí být spolu s vámi součástí tohoto příběhu.

Jménem organizačního týmu výstavy

Drahomíra Kolmanová, ředitelka spolku
Tereza Zatřepálková, PR a komunikace
Cestami proměn, z.s.
www.cestamipromen.cz