header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Nezařazené

Rozkvetlé parky a čisté ulice, fasády domů natřené, památky opravené. Tak kdyby to vypadlo v každém městě, městečku a vesnici… To je sen mnohých z nás. My se tento sen snažíme naplňovat. Jak? Již několik let pořádáme výstavu Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná.

o výstavě2

Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentujeme stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok na výstavě uvidíte opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích a sadech. Do samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují místní obyvatelé.

Výstavu pořádá spolek Cestami proměn, z.s., partnery výstavy jsou kraje České republiky a spolupracuje řada dalších organizací a institucí.Výstavou děkujeme tvůrcům proměn za jejich úsilí vytvářet hezčí a užitnější prostředí pro nás všechny. 
Výstava pravidelně získává podporu a záštitu Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších institucí.

A jak celá myšlenka výstavy vznikla? „Zrodila se v malé vesnici v Pošumaví, v Novém Dvoře u Myslíva. Rybníček na návsi, který kdysi sloužil jako náhon pro mlýn, přišel vlivem meliorací o vodu a po dlouhá léta sloužil jako místní skládka. Zarůstal vrbami, které se rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly vrstvy odpadků. O Velikonocích roku 2002 se místní obyvatelé a chalupáři pustili do práce. Prostor se souhlasem starostky vyčistili, ve spolupráci se zemědělskými družstvem pokryli ornicí, oseli trávou. Zpracovala jsem architektonický projekt, který všichni místní odsouhlasili. Následovala výsadba stromů a keřů, pánové vlastnoručně a ze svého dřeva vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště. Proměna k neuvěření, bez veškerých dotací. Ale vystavit ji nemůžeme, nemáme totiž fotky před úpravou,“ popisuje zahradní architektka a zakladatelka výstavy Drahomíra Kolmanová.

Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý rok v předem určenou sobotu na konci jara se v Praze koná slavnostní zahájení nového ročníku. Vernisáž probíhá celý den – můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami, koncerty… Zde výstava setrvává měsíc. Poté se rozjede do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok. Můžete se s ní setkat na veřejných prostranstvích v obcích a městech, v knihovnách, na úřadech, ministerstvech, univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na nádražích.

Nejhezčí proměny každý rok oceňujeme. Hodnotí je veřejnost po celý rok na webu, a proměny hodné následování volí také odborná porota architektů od vedením pana arch. Josefa Pleskota.

A nesmíme zapomenout na symbol celého projektu. Tím je kamenné srdce, které bylo vykopáno na vyšehradské akropoli při budování závlah pro vyšehradský park. Toto Srdce vlasti si každý rok předávají hlavní partnerské kraje, aby ho opatrovaly, stejně jako veřejný prostor naší země. Na zdraví Srdce vlasti a Srdcí krajů dohlíží pan prof. Jan Pirk.

Beroun II  IMG 24700 IMG 25073 IMG 24694

Dává vám to celé smysl? Zapojte se také – přihlaste proměnu ve své obci nebo v ní uspořádejte výstavu (je to jednoduché – výstavu půjčíme zdarma!). Můžete také doporučit vedení své obce nebo známým, aby přihlásili proměnu. Informace o projektu ke stažení najdete ZDE

Nebo se pro začátek vydejte podívat na výstavu jako návštěvník. Její putování můžete sledovat na webu nebo na Facebooku.

Máte ve svém okolí povedenou rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste sami tvůrci takové proměny? Pochlubte se svým dílem na výstavě a inspirujte ostatní.

Přihlaste svou proměnu do 16. ročníku výstavy, který bude zahájen v červnu 2024. Výstava na místě zahájení setrvá přibližně měsíc, poté se rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti. 
Nezapomeňte fotit – k výrobě plakátů potřebujeme fotografie před a po rekonstrukci.

Přijímáme přihlášky do 16. ročníku od měst a obcí, spolků a organizací, firem, podnikatelů i majitelů proměněných objektů do 31. 1. 2024 nebo do naplnění kapacity výstavy.

Jeden plakát prezentuje jednu proměnu (jedno proměněné místo). Proměny mohou být staré až 30 let (podmínkou je setrvalý dobrý stav místa od obnovy/ využívání místa i v současnosti).

Vystavovatelům nabízíme:

Přihlášením se získáte:
• vytvoření výstavního plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování
• vytištění plakátu B1 ve speciální úpravě vhodné pro celoroční exteriérové vystavení (v případě poničení výstavního plakátu zajišťujeme na naše náklady nový)
• vystavení plakátu s proměnou na slavnostním zahájení v Praze a v krajské kolekci po celý rok
• tisková data svého plakátu pro vaše užití
• Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
• umístění proměny do katalogu (náklad min. 3000 ks)
• propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz
• propagaci proměny na Facebooku a Instagramu výstavy
• publicitu v médiích – výstava má přes 250 mediálních výstupů ročně
• možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci (zapůjčení je bezplatné)

Podmínky účasti:

  • Poplatek za celoroční propagaci jedné proměny je 7 700 Kč + DPH, (celkem 9 317 Kč)
  • Dodání vhodných podkladů pro zpracování výstavního plakátu (fotografie objektu před a po proměně v dostatečné kvalitě pro velkoformátové tiskové zpracování – o velikosti nejméně 1 500 px v kratší straně)

 

 REGISTRACE PROMĚN PRO DALŠÍ ROČNÍK VÝSTAVY

ma vlast logo

Informace vám poskytne Tereza Zatřepálková, e-mail: zatrepalkova@cestamipromen.cz, tel.: 733 392 747

Často kladené otázky, aneb jak to funguje v praxi?

  1. Po vyplnění registrace obdržíte potvrzení / obvykle do jednoho dne
  2. Vyzveme vás k zaslání fotografií 
  3. Po dodání fotografií obdržíte odkaz na formulář, do nějž vyplníte textu, který bude na výstavním plakátu
  4. Loga a další grafiku, kterou si budete přát umístit na plakát, nám pošlete e-mailem nebo přes úschvonu  (nelze vkládat do formuláře)
  5. Hotový náhled výstavního plakátu vám zašleme ke korektuře
  6. Poplatek za prezentaci proměnu uhradíte na základě faktury, kterou vám zašleme po odsouhlasení náhledu plakátu

Takto vypadají naše panely. Plakáty standardně obsahují foto před a po proměně a jedna další (reprezentativní) fotografie současného stavu.
Uvítáme i historickou fotografii z daného místa.

IMG 0879 IMG 0892 w 20180519 092524