header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Rekonstrukce, renovace, revitalizace, anebo chcete-li česky, oprava, obnova a oživení jsou slova, která se díky zájmu a nadšení lidí, jimž není lhostejné prostředí, v němž žijeme, a které jednou odkážeme příštím generacím, skloňují stále častěji i v našich městech a na venkově. Organizátoři putovní výstavy Má vlast shromáždili v průběhu minulých čtyř ročníků nepřeberné množství příkladů proměn zanedbaných či zcela zapomenutých míst v místa příjemná, praktická či duchovně povznášející.

Než budeme mít příležitost vybírat nejzdařilejší proměnu letošního ročníku, pojďme se potěšit několika ukázkami, které dostaly prostor v roce 2012.

Kostel Sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců

Dolany Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech byl postaven pravděpodobně jako románský v 10. – 12. století n. l. a je považován za jeden z nejstarších v Čechách. 16. května 2002 byl uskutečněn převod kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, jako zříceniny, včetně přilehlého pozemku, do vlastnictví obce Hlince. Od roku 2000 je kostel postupně rekonstruován, mimo jiné za značné pomoci brigád, konaných dobrovolníky bez nároku na odměnu. Díky společnému úsilí občanů a firem z okolních obcí se podařilo zachránit stavbu, která byla zdánlivě ztracenou ruinou, ale dnes může být opět používána k liturgickým ale i světským účelům. V místě se konají poutě, koncerty, výstavy, svatební obřady. Více informací viz oficiální stránky obce Hlince.

Kostel na Křížovém vrchu u Chotěšova

Krizovy vrchKřížový vrch se svými 487 metry nadmořské výšky je nejmarkantnější vyvýšeninou plzeňské kotliny. Vrch leží 2 km od Chotěšova a jeho vrchol se skládá z tvrdého dioritu. První zmínka pochází z roku 1238. V letech 1745 – 1755 tu byl vystavěn kostel podle vzoru chrámu na Karlově v Praze. Při josefinských reformách byl zrušen a později dokonce zbořen, ale v letech 1859-62 byl na jeho místě zbudován nový poutní chrám. V roce 1927 se započalo s rozšiřováním kostela, nejdříve byla postavena sakristie a v roce 1931 byl doplněn zvon a postavena věž, sloužící zároveň jako rozhledna. Když nedaleko vyrostlo vojenské letiště, stalo se toto území součástí vojenského prostoru a vstup byl návštěvníkům pozoruhodné a tajemně vyhlížející lokality umožněn až ve 2. polovině 90. let 20. století . Po řadě jednání byly začátkem minulého deseti letí budovy a pozemky na Křížovém vrchu převedeny na obec Chotěšov, kam území katastrálně spadá. Od roku 2001 probíhá rozsáhlá obnova pod hlavičkou mikroregionu Radbuza.

Náves v Čínove u Klatov

CinovČínov je osada města Klatov vzdálená 2 km východně od města. V osadě žije 75 obyvatel. V osadě není náves ani společenské centrum. Občané se spontánně scházeli na městském pozemku u rybníka ve středu obce. Z jejich iniciativy vznikla myšlenka vytvořit místo setkávání a odpočinku - náves. Kromě úpravy celého prostoru, vytvoření cesty a zpevněné plochy, městského osvětlení a výsadby zeleně, byl hlavní požadavek obyvatel umísti t do prostoru zvonici, která bude pravidelně oznamovat vybrané časové údaje. Zvonice vznikla jako výtvarné dílo. V dalším čase následovalo obnovení zaniklé studny, lavice s kamenným stolkem a sezení v kruhu. Veškeré práce jsou zhotoveny z dubových hranolů, které nesou pracovní otisky pily a sekery. Druhým prvkem jsou přírodní kameny nasbírané v okolí. Kameny dotvářejí celkový prostor. Kámen upevněný na lavici slouží jako “podhlavník”, kámen zavěšený nad studnou nese vysekaný kryptogram “Čínov”. Kameny rámují místo sezení v kruhu i doplňují jednotlivé prvky. Vytvoření prostoru vznikalo postupně, skromně a s pomocí místních obyvatel. Po dokončení se místo stalo centrem obce a vyhledávaným místem pro svatební fotografie...