header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V Havlíčkově Brodě, v prostorách Staré radnice na Havlíčkově náměstí,  proběhne ve dnech 5.-6. prosince 2018 již 4. ročník  konference 

 „Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“.

Konference bude, tak jako v předchozích letech,  zaměřena na  vzájemný vztah památkářů, projektantů a investorů (zástupců státní správy, místních samospráv a dalších stavebníků). Zabývat se  bude zejména  samotným přístupem uvedených subjektů  k  památkovému urbanismu a dochovanému památkovému fondu v centrech našich měst i vesnic či v kulturní krajině.

Tématickými okruhy letošní  konference jsou :

  1. Provádění komunikací a jejich oprav v historickém veřejném prostoru (používání vhodných materiálů a technologií z hlediska funkčnosti komunikace a zájmů památkové péče)
  1. Historická stavba a její okolí (subjekt památkové ochrany v kontextu současných trendů a společenských poptávek)

Na havlíčkobrodské konferenci budou přednášet a diskutovat  významní čeští  památkáři, architekti i projektanti, mezi nimi například :

Ing.V. Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury
Prof. Ing.arch. J. Jehlík, vedoucí ústavu urbanismu FA ČVUT
Architekt  M. Hanzl, přední projektant návrhů konzervací historických staveb
Ing.arch. J. Pešta, publicista, památkář a zpracovatel stavebně  hist. Průzkumů
Ing. S. Zídek, člen předsednictva ČKAIT, odborník na industriální památky
a další  čeští erudovaní odborníci

Generální partner :       Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)                                     

Záštita nad konferencí:  Ministerstvo kultury a  Národní památkový ústav