header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Staroslavný Vyšehrad hostil již po dvanácté autory obdivuhodných proměn ze všech krajů celé naší země a ze Slovenska. Přivítal i obyvatele vystavujících vesnic a měst i zástupce krajů a institucí, které projekt podporují. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s. Hlavním partnerem 12. ročníku je Středočeský kraj. Vážíme si také spolupráce partnerských krajů, všech dalších partnerů i lidí, kteří výstavě po celý rok jakkoli pomáhají. Výstava je bez nadsázky dílem lidí z celé naší země.

Ač byl den deštivý, přinesl přívětivý program a milá setkání. Pan prof. Pirk prohlédl za spolupráce náměstků hejtmanů a krajských radních všechna srdce krajů. Poté pečlivě prohlédl i Srdce vlasti, které jménem Karlovarského kraje, hlavního partnera 11. ročníku, předal pan náměstek hejtmana Martin Hurajčík hlavnímu partnerskému kraji 12. ročníku, do rukou pana radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Středočeského kraje Martina Draxlera.

Jedenáctý ročník výstavy putoval rok ve 12 kolekcích po celé naší zemi i na Slovensku. Výstavu jste potkávali na náměstích a návsích, v historických areálech, v parcích, knihovnách, infocentrech, ve vestibulech vlídných nádraží. Opět byly oceněny vítězné proměny ve třech kategoriích. Ceny udělili Marcela Melková, operní pěvkyně a poslankyně Parlamentu ČR, herec Karel Roden a významný památkář v oblasti lidové architektury Pavel Bureš. V internetovém hlasování hlasovalo 57 351 lidí! Ceny získaly vítězné Košíky (ZL) za vybudování komunitního centra, dále Radomyšl za rekonstrukci středověké kurie upravené na barokní sýpku a obnova hradu Valdštejn. Ceny odborné poroty získalo 10 proměn – rekonstrukce Úpické dřevěnky (KHK), minimuzeum v Lovečkovicích (ÚST), Ohníč – oprava kapličky v Dolánkách (ÚST), Žabeň – oprava kapličky sv. Fabiány a Šebestiána (MSL), rekonstrukce oranžérie v Olomouci, rodinný dům Jáchymov (KVK), obnova zámku v Okříškách (VYS), oprava kapličky Český Brod (STČ), rekonstrukce kostela sv. Martina v Dobešově u Černovic (VYS) a humpolecká 8smička – zóna pro umění (VYS). Ceny Souznění za mimořádně silný příběh obdržely Nejdecká zeď (KVK), Křížový vrch u Stoda (PLZ), zámek Holešov (ZL) a hrad Beckov (SLOV).

Ceny Osobnost ročníku obdrželi pánové Milan Zukal a Miloslav Michalec od Osobností předchozích ročníků Dagmar Fetterové a Květy Slabé. Díky oběma pánům se Karlovarský a Plzeňský kraj staly partnery projektu hned v prvním ročníku a jsou spolehlivými, zodpovědnými a velmi přínosnými partnery po celou dobu existence výstavy.

Dvanáctý ročník výstavy opět zahájila patronka projektu, paní Blanka Stehlíková. Ta poté pokřtila katalog 12. ročníku výstavy spolu s Marcelou Melkovou, Karlem Rodenem, Karlem Drhovským, Jiřím Štanclem a autory katalogu Annou Pavlíkovou, Terezou Zatřepálkovou a Matějem Čadilem. Všech 118 proměn účastnících se nového ročníku výstavy, si mohli návštěvníci prohlédnout na vyšehradské akropoli.

Tradicí se stala i výsadba potomka památného stromu z hlavního partnerského kraje. Tím vzniká na Vyšehradě cenné společenstvo potomků odolných stromů s příběhem a díky nim se zde opět propojuje celá zem. Letošní lípu z Bosně u Mladé Boleslavi osvěžili vodou a zemí od rodné lípy paní starostka Hana Maudrová a pan náměstek hejtmanky Středočeského kraje Karel Horčička. S ním jsme pak ještě připomenuli 200. výročí narození Boženy Němcové a 210. výročí narození Karla Hynka Máchy, kteří šířili lidovou slovesnost a lásku k vlasti, jejíž zvelebující proměny šíří naše výstava. Oba jsou pohřbeni na vyšehradském hřbitově, kam jsme společně položili květiny.

Následoval strhující koncert skupiny AG Flek, která ve vší skromnosti, pokoře a výjimečnosti převzala roli drahocenného partnera, nástupce jedinečné skupiny Spirituál kvintet. Opět proběhly prohlídky Vyšehradu s odbornými průvodci a program završil fascinující varhanní koncert v chrámu sv. Petra a Pavla v podání Ondřeje Valenty a sopranistky Veroniky Kaiserové. Závěrečný přípitek v parku zazněl jako poděkování všem a na zdraví autorům proměn i celé naší zemi.

Už v sobotu večer vyrazily první kolekce na své roční putování po naší zemi a Slovensku. I pro proměny tohoto ročníku budeme po celý rok hlasovat na www.cestamipromen.cz a při příštím zahájení výstavy 12. 6. 2021 udělíme vítězům ceny. Už nyní je možné přihlašovat proměny do 13. ročníku na výše uvedeném webu. Těšíme se na proměny Vašeho / našeho domova. Děkujeme.