header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První písemné doklad pochází z roku 1877, ale to je až datum prvního prodeje objektu. Dle dendrochronologických analýz byla sušárna chmele v Dubé postavena okolo roku 1868, v souvislosti s konjunkturou pěstování chmele v této oblasti. Mapový doklad, pocházející pravděpodobně přibližně ze stejné doby, jasně ukazuje, že v té době vznikla celá jižní část dnešního objektu. Postaveno bylo podélné skladovací a manipulační křídlo se středovým vjezdem a vysokými obdélnými okny, na nějž západním směrem navazovaly vlastní kruhové sušicí věže. Velmi zajímavý a neobvyklý je právě kruhový tvar těchto věží a jejich kopulové zaklenutí s kruhovými komíny. V těchto věžích probíhalo sušení na kovových sítech pravděpodobně pomocí přímého vytápění. Topilo se v přízemí a sušilo v patře, komínem odcházely zplodiny a pára. Vzduch byl pravděpodobně nasáván obdélnými okenními otvory v přízemí. Tento typ sušáren byl velmi rozšířený v Anglii (oasthouses), anglické vzory tedy mohly být předlohou pro dubskou sušárnu. Fasády sušárny byly velmi jednoduše pojednány v hrubé omítce s akcentací nároží a otvorů pomocí hlazených paspartových šambrán a lizén.
Největší a v podstatě jedinou významnou stavební změnu prodělala sušárna v roce 1889. Přístavbou celého nového objektu byla významně rozšířena severním směrem.
Po znárodnění po druhé světové válce se sušárna stala majetkem Hospodářského družstva skladištního a výrobního v Dubé a poté Státního statku Dubá, který ji využíval jako výkrmnu brojlerů. Stavba byla postupně zbavována původních výplňových prvků a zařízení a podléhala utilitárním technicistním úpravám.
Město získalo zdevastovanou sušárnu do svého majetku v 90. letech minulého století. Díky kruhovým věžím, v nichž se na roštech sušil chmel, jde o jedinečnou památku v celé republice. V roce 2013 byly provedeny terénní úpravy v okolí sušárny chmele na původní úroveň, někde až o tři čtvrtě metru. Rozsáhlejší práce začaly až v roce 2017, kdy se díky dotacím z Ministerstva kultury a z Libereckého kraje začalo odvodněním okolí sušárny a vybudováním přípojek inženýrských sítí a sociálního zařízení. V roce 2018 se zajišťovala statika objektu. O rok později proběhla výměna zastřešení hlavního objektu. V roce 2020 se postupně instalovala nová okna, dveře a vrata, byly opraveny fasády na celém objektu a byla zastřešena poslední věž. Do konce roku 2023 pak proběhla kompletní rekonstrukce interiérů.
Po realizaci obnovy podlah je objekt schopen bezpečného návštěvnického provozu. Již dnes je okolí sušárny upraveno jako parkový prostor, jehož součástí je tematická sochařská výzdoba i malá tyčová chmelnice, kde jsou postupně vysazovány řízky z původní odrůdy Dubský zeleňák, která se dosud nachází v remízkách a u plotů zahrad. Pravost byla potvrzena Chmelařským institutem v Žatci. V rámci slavností pořádaných u Sušárny již měli návštěvníci možnost ochutnat i várku piva, uvařenou právě z této odrůdy.
Výsledkem prací má být sezónní multifunkční kulturní zařízení, které bude obsahovat stálou expozici o chmelařství a dalších fenoménech zdejšího regionu. Zároveň zde mohou hostovat výstavy a v neposlední řadě může sušárna fungovat i jako letní scéna pro pořádání akcí. Sušárna je též ideálním východiskem turistických tras do okolí a její (sezónní) provoz bude přizpůsoben i tomuto účelu.
Již dnes se pravidelně otevírá návštěvníkům v rámci Dnů evropského dědictví, při kterých je připraven bohatý program. Místní spolky a školy budovu, a především její okolí, pravidelně využívají. Konal se zde Běh 17. listopadu, vedla zde cesta v rámci Pohádkového lesa, proběhla zde i divadelní představení nebo podzimní strašidelná sušárna v rámci oslavy dušiček. Jedná se o velmi oblíbený cíl nejen turistů, ale i místních při procházkách se psy.
Nedaleko sušárny stojí socha svatého Prokopa, kde se stal zločin, který inspiroval Karla Hynka Máchu k sepsání Máje. Poblíž dnešní sochy mladík Hynek Schiffner v roce 1774 utloukl odřezkem chmelové tyče svého otce, který nepřál synově lásce k dceři kováře. Otcovrah pak byl popraven v Mladé Boleslavi lámáním v kole. Skutečný příběh se stal právě na chmelnici v Dubé. Mácha příběh uchopil a pouze jej přenesl pár kilometrů k Máchově jezeru.
Sušárna chmele získala za roky 2020 a 2022 krajské ocenění v rámci soutěže Památka roku pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

  • Období realizace: červen 2013 – prosinec 2023
  • Iniciátor: Město Dubá
  • Investor: Město Dubá
  • Dotace: Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví, Liberecký kraj – Individuální dotace v oblasti péče o kulturní dědictví
  • Projektant: Ateliér 111 architekti s.r.o. – dokumentace pro stavební povolení; Martin Volejník – realizační dokumentace
  • Autor architektonického návrhu: Ateliér 111 architekti s.r.o.
  • Fotografie: Pepa Středa a archiv města Dubá
  • Webové stránky proměny/ obce: www.mestoduba.cz
  • Facebook proměny/ obce: Město Dubá 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy