header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První zmínky o budově fary v Myslívě pochází z poloviny 14. století. Svému účelu sloužila do 80. let minulého století. Když odešel poslední obyvatel fary páter Antonín Šesták do Nepomuku, zůstala fara opuštěná. Na jejím vzhledu se postupně podepisoval zub času. Změnu přinesl rok 2006. Páter Vítězslav Holý začal s obnovou fasády a výměnou oken. Poté pokračoval s opravou střechy přilehlé budovy. Jelikož se jedná o kulturní památku, všechny práce podléhaly přesným pokynům
Národního památkového ústavu.
Když zazněly požadavky na ubytování v obci, padla volba na budovu fary. Obec se spojila s farností a spolu s páterem Jiřím Špiříkem, současným správcem farnosti, a začaly opravy vnitřních prostor. Byly vyspraveny opadané omítky, malovalo se a lakovaly podlahy. Místní obyvatelé darovali nábytek, ložní prádlo, obrázky, nádobí a další
vybavení. Zakoupením deseti nových paland obcí skončila proměna v tajemných prostorách staré fary na příjemné bydlení. Dlouhá léta pustá budova znovu ožila. Zvenčí upoutá svou malebností, vnitřní prostory vítají návštěvníky svým neopakovatelným kouzlem.
Fara již několik let poskytuje prázdninový pobyt skupinám dětí i dospělých. Stávající hosté se vracejí a přibývají další. Letní Myslív ožil a zvelebená fara dotvořila srdce obce s kostelem, školou (dnes obecní úřad), dvěma obchody a hospodou. A co je důležité – faru zvelebila obec, farnost a místní lidé a farníci z okolí, bez grantů a dotací.

  • Období realizace: 10. 3. – 10. 4. 2017
  • Iniciátor: Páter Jiří Špiřík
  • Investor: Římskokatolická farnost Myslív – Arciděkanství Nepomuk, Obec Myslív, dárci
  • Další partneři: obyvatelé obce a farnosti
  • Realizátor: Římskokatolická farnost Myslív – Arciděkanství Nepomuk, Obec Myslív
  • Autor (autoři) fotografií Marie Dajčová

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy