header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova základní školy je velmi stará, pochází z roku 1693. Ve škole byla původně jedna učebna a výuku zajišťoval pouze jeden učitel. Postupem času a s přibývajícími žáky došlo k rozšíření o první patro. V roce 2019 byla otevřena nová plnohodnotná škola pro děti ze Psár a Dolních Jirčan. Původní budova jednostupňové školy mohla být
díky tomu zrekonstruována na zázemí pro předškolní děti. Stavebními úpravami došlo k dispozičním změnám přízemí i patra. Realizací se podařilo citlivě zachovat vesnický ráz budovy a současně upravit vnitřní uspořádání a parametry tak, aby splňovaly náročné požadavky na budovu sloužící dětem i nároky moderní pedagogiky.
Objekt je využíván pro nejmenší děti z mateřské školy a dvě dětské skupiny. Na zahradě mají na hraní dětské dopravní hřiště, zahradní domek a v budoucnosti bude pořízen nový multifunkční prvek – stezka dovednosti.

  • Období realizace: září 2019 – červen 2020
  • Iniciátor: Obec Psáry
  • Investor: Obec Psáry, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Dotace: 11703-Integrovaný regionální operační program
  • Projektant: Ing. arch. Jan Bouchal
  • Realizátor: KOČÍ a.s.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy