header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hlasujte pro nejlepší proměnu 14. ročníku web ikona

Na začátku byla zanedbaná rokle ústící do vodní nádrže nazývané „Smradlák“, neboť neměla stálý přítok. Nové vedení města se rozhodlo reagovat na podněty občanů a zahájilo tři akce pro
proměnu místa tak, aby se z bariéry stala spojnice dvou městských lokalit. Nejprve byl zajištěn trvalý přítok vody do nádrže z výše položeného rybníka. Dále vznikl projekt na revitalizaci
nádrže a blízkého okolí, který se zrealizoval v roce 2022. V neposlední řadě byl vypracován projekt na proměnu nepřístupné rokle v městský park s přírodním amfiteátrem.
Po zajištění přítoku vody do nádrže se rozběhly práce na celkové rekultivaci. Zároveň se naskytla příležitost využít velké množství zeminy z prací na silničním obchvatu Chýnova. Začalo tak
i modelování původně strmé rokle na snadno přístupný městský park s přírodním amfiteátrem, který volně navazuje na vodní plochu. Na úvodní koncept toho záměru z pera KISSKISS. STUDIO navázal komplexní studií MED ARKITEKT. Podle ní probíhá realizace včetně nové výsadby zeleně postupně do dnešních dnů. Dnes lokalita tvoří propojení s novou zástavbou Chýnova. Na jaře 2023 došlo k osazení nového mobiliáře, na podzim téhož roku je plánována výsadba stromů dle pečlivého sazebního plánu. Dojde tak k vytvoření skvělého místa pro  setkávání, trávení volného času, procházky a pořádání nejrůznějších společenských akcí, mezi něž patří promítání letního kina či divadelních představení místního ochotnického spolku.

  • Období realizace: 2022–2023
  • Iniciátor: Městští architekti na podnět občanů
  • Investor: Město Chýnov
  • Projektant: Ing. Martina Hřebeková
  • Autor architektonického návrhu: MED ARKITEKT s.r.o.
  • Realizátor: BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií PROJECT DELTA s.r.o.

Webová stránka proměny www.chynov.cz/
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy