header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Růžovou na Děčínsku trápil nedostatek polních cest v okolí obce. Potvrdila to i provedená analýza předcházející pozemkovým úpravám. Využívány byly zanikající historické cesty. Doprava po polích probíhala ve vyjetých tratích přímo na zasetých zemědělských plodinách. V kopcovité části území vedla řídká síť cest zpřístupňující jak zemědělské, tak lesní ostrovní porosty. Cesty byly vyjeté, neudržované a obtížně sjízdné. V roce 2008 dokázala aktivní starostka obce vzbudit zájem zemědělců o pozemkové úpravy. Tím odstartoval dlouhodobý projekt.
Po zhodnocení stavu, s přihlédnutím k požadavkům zemědělců a zohledněním potřeb krajiny, vznikl návrh opatření v podobě polních cest (C2 a C18). Jejich realizace byla dokončena v roce 2019. Nebezpečný bahnitý přístup k zemědělským pozemkům se proměnil ve stabilní polní cesty s hospodářskými sjezdy. Vybudované páteřní cesty, dnes nazývané Ovocná a Zdravotní stezka, protnuly krajinu napříč turistickou lokalitou. Obec tyto okružní trasy doplnila mobiliářem a naučnými panely. Dnes slouží
i jako cyklotrasy.
Ovocná stezka (C2) spojuje obec Růžovou s osadou Růžová – Nový Svět. Stezku lemují hrušně a jabloně původních odrůd. Biodiverzitu zvyšují tři drobné tůňky vybudované v těsné blízkosti cesty, které lákají vodomilné živočichy. Zdravotní stezka (C18) propojuje Růžovou s lokalitou Janov (Hájenky) a nabízí krom prověření vaší současné fyzické kondice i krásné výhledy do okolní krajiny.

  • Období realizace: 25. 6. 2009 – 6. 12. 2019
  • Iniciátor: Starostka obce Růžová, Pobočka SPÚ Děčín
  • Investor: Státní pozemkový úřad
  • Dotace: Fondy EU – Program rozvoje venkova 2014-2020
  • Projektant: AZ CONSULT, spol. s r.o. (C2), GEPARD, s.r.o. (C18)
  • Realizátor: EUROVIA CS, a.s. (C2), TIRAST s.r.o. (C18)

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy