header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova obecního úřadu byla postavena během „akce Z“ v letech 1960–1963. Původně byla vyprojektována jako úřadovna MNV s požární zbrojnicí a podkrovním bytem, ale již v době stavby došlo ke změně záměru a v místě projektované zbrojnice vznikla prodejna Jednoty. Zbrojnice přistavěná v přilehlém dvoře se později adaptovala na byt. Budova de facto tomu účelu sloužila až do roku 2021. Vnitřní prostory i stavební konstrukce odpovídaly dobovým standardům 60. let 20. století, úřad měl pro svou potřebu pouze jednu místnost, úřednická a bytová část byly provozně spojené.
V roce 2011 se zrodila myšlenka na rekonstrukci. Hlavním záměrem byly energetické úspory, zároveň se počítalo s půdní bytovou nástavbou. Dva zpracované návrhy přinesly účelové řešení, ale bez vhodné architektonické koncepce. Interiéru úřednických prostor se záměr netýkal. Na jaře 2019 se podařilo přesvědčit zastupitelstvo ke zpracování nové architektonické studie. Cílem zadání byla kromě vybudování bytů také úprava dispozičního řešení přízemí s prostory obecního úřadu. Díky značnému úsilí se vše dovedlo do úspěšného konce. Dnes má obec moderní,  ůstojný a energeticky úsporný úřad. Občané získali novou knihovnu a místnost ke konání veřejných akcí. Oddělením bytové části se zvýšil úřednický komfort. Zřízení nových bytů navíc rozšířilo možnosti bydlení v obci.

  • Období realizace: 15. 9. 2021 – 18. 11. 2022
  • Iniciátor: Mgr. Miloš Buroň, starosta, zastupitelstvo obce
  • Investor: obec Blešno
  • Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů 2019+, Královéhradecký kraj – Program obnovy venkova
  • Další partneři: Ing. Aleš Řada, technický dozor investora
  • Projektant: Ing. arch. Šárka Králiková Mecnerová
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Šárka Králiková Mecnerová
  • Realizátor: KERSON spol. s r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Vít Špičan, Mgr. Miloš Buroň

Webová stránka proměny www.blesno.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy