header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Komenského náměstí na Praze 3 je nazváno na počest „učitele národů“ J. A. Komenského. Jde o jedno z nejstarších náměstí Žižkova, jehož dominantou je novorenesanční budova školy z roku 1873. Od poloviny 20. století došlo k jeho k citelnému úpadku vybudováním podzemního krytu civilní obrany a panelových domů. Prostor se tak na dlouhá léta stal „divokým“ parkovištěm s ostrůvky trávníku a náhodně uchycenou zelení. Až v roce 2012 se podařilo městské části ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města Prahy vytěsnit parkující automobily na okraj náměstí a vyhradit prostor pro založení parku.
Novou podobu místa navrhla architektonická kancelář MCA ateliér architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové, kteří náměstí vrací k životu a vybízí návštěvníky nechodit nejkratší cestou, ale jít oklikou, postát, posadit se, zadívat se, poslouchat, zamyslet se. Vodní kruhy nově instalované fontány se odvíjí od symbolického pramene poznání
s odkazem na J. A. Komenského. Linky střídání dlažby a trávy připomínají notovou osnovu či řádky v knize. Travnaté kopce zpodobňují hory, řes které Komenský navždy opouštěl Čechy. Schody před školou jsou jevištěm, stoly a lavice jako ostrovy slouží k setkávání a mlatové plochy jsou místem her.
Komenského náměstí prošlo komplexní obnovou. Dříve tato plocha sloužila jako nepovolené parkoviště. V dnešní době je zde kompletně zrekonstruovaný park, včetně obvodových komunikací a chodníků a s nově vysazeným stromořadím. Došlo zde k rozsáhlým terénním úpravám, výsadbám stromů, okrasných keřů a trvalek. Prostor parku umožňuje růžné formy užívání. Pobytové schodiště a dřevěná paluba jsou využívány pro výstavy a konání menších kulturních akcí. Hudební akce zde pořádá Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ.

  • Období realizace: 3. 10. 2017 – 31. 8. 2018
  • Iniciátor: Městská část Praha 3, Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3
  • Investor: Městská část Praha 3
  • Dotace: Dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy
  • Projektant: MCA atelier s.r.o.; prof. Ing. arch. Miroslav Cikán; doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.; 
  • Autor architektonického návrhu: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán; doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
  • Realizátor: PETROM STAVBY, a.s.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy