header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Turnov leží v srdci Českého ráje a tvoří ideální výchozí bod pro množství výletů. V jeho centru však chybělo klidové místo a zázemí, kde by se turisté seznámili se všemi zajímavostmi regionu. V roce 2020 získalo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci informačního centra a vybudování nového návštěvnického centra.
Na místě současného domu stával dříve zájezdní hostinec, který nesl název U Zlatého beránka. Název budově dal pískovcový beránek umístěný v průčelí nad hlavním vchodem z náměstí.
První zmínka o domě na tomto místě pochází už z roku 1565. Původní hostinec v průběhu času vystřídala i řada jiných podniků. V průběhu staletí byl několikrát upravován, až byl nakonec v roce 1989 zcela přestavěn. Tato poslední „modernizace“ zcela zničila atmosféru budovy. V současnosti je dům vhodně upraven a nově zrestaurovaný beránek z 18. století opět shlíží z osvětlené niky na náměstí. V rámci projektu vznikly v objektu nové prostory. Zároveň byla upravena fasáda domu, aby se více začlenila do Městské památkové zóny.
Nové vnitřní prostory Regionálního turistického informačního centra jsou rozšířeny o návštěvnické centrum, kde se nachází prostor pro zajímavé expozice. Návštěvníci tak mají možnost se na jednom místě seznámit s památkami, turistickými cíli, tradicemi Turnovska i historií horolezectví. Prostory jsou přizpůsobeny vozíčkářům.

  • Období realizace: 1. 11. 2020 – 31. 12. 2022
  • Iniciátor: Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace
  • Investor: Město Turnov
  • Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu“
  • Další partneři: PROFES PROJEKT spol. s r.o., technický dozor
  • Projektant: BLOK_architekti – Ing. arch. Michaela Chvojková
  • Autor architektonického návrhu: BLOK_architekti – Ing. arch. Michaela Chvojková, MgA. Petra Novotná Stránská
  • Realizátor: Livington Company s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy