header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Po rozprodání bytového fondu v minulosti disponovalo město velmi omezeným počtem bytů pro hendikepované osoby a své zaměstnance. Pracovní skupina primátora
města navrhla jako řešení rekonstrukci osmipatrového domu v Čelakovského ulici, který je v majetku města. Zřízení dostupného bydlení bylo jednou z možností, kterou
chtělo vedení města řešit problematiku nedostatku městských bytů. Cílovými skupinami jsou profese ve veřejném sektoru, u kterých existuje krátkodobý i dlouhodobý podstav.
Současně mohou být byty využívány i pro domácnosti s nízkými příjmy, které nesplní podmínky pro sociální bydlení. Služba sociálního bydlení poskytuje pomoc občanům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. V budově je nově zřízeno 33 bytů (16 bytů je určeno pro sociální bydlení, zbylých 17 bytů slouží pro dostupné bydlení). V prvním podlaží je místnost se sociálním zařízením pro domovníka a sociálního pracovníka.
V rámci rekonstrukce bylo realizováno kompletní zateplení fasády a střechy objektu, výměna všech vnějších i vnitřních výplní otvorů, nové rozvody vody, vytápění, elektro a osazení s tím souvisejících přemětů a komponentů komponentů (klozety, umyvadla, vany, otopná tělesa, zásuvky, vypínače, osvětlení, kamerový systém, výtah, apod.).  Zároveň byly provedeny práce spočívající v aplikaci nových vnitřních omítek, úpravách podlah a osazení nových podlahových krytin a dalšího vybavení (kuchyňské linky, vestavěné skříně).

  • Období realizace: 22. 11. 2021 – 28. 4. 2023
  • Iniciátor: Mgr. Tomáš Vlach
  • Investor: Statutární město Ústí nad Labem
  • Dotace: Státní fond podpory investic
  • Projektant: Projekty CZ, s.r.o.
  • Autor architektonického návrhu: Projekty CZ, s.r.o. ve spolupráci s Ing. arch. Janem Hroudou
  • Realizátor: SIM stavby spol. s r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy