header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Již celých 100 let se obec Řepiště může chlubit svým sborem dobrovolných hasičů. Od roku 1934 má sbor svou základnu na Mírové ulici č. p. 166. Teprve v roce 1999 přešla budova do majetku obce. Ta zajistila částečnou rekonstrukci budovy a nechala opravit střechu. Bohužel objekt už nestačil technicky ani kapacitně svému účelu. Velká cisterna tak zůstávala pro místní hasiče jen nedostižným snem. Problém představovala stará věž, která byla v havarijním stavu. Zastupitelé obce se v roce 2015 rozhodli neradostný stav změnit. Nechali zpracovat studii na přístavbu a rekonstrukci a požádali pro tuto akci o dotaci.
Nad podobou přístavby k historické budově se vedly dlouhé a vášnivé debaty až do roku 2019. Stavební povolení a dotaci se podařilo získat o dva roky později. Po celou dobu se výstavby aktivně účastnili místní hasiči. Slavnostní otevření proběhlo v červnu 2022. Požární zbrojnice má nově tři garážová stání pro požární techniku a odpovídající zázemí pro výjezdní jednotku hasičů. Nepřehlédnutelnou a výraznou dominantou obce se stala sendvičová přístavba nové garáže s prosklenou požární věží pro sušení hadic. Zmodernizovány byly také prostory pro spolek hasičů a práci s mládeží.
Budova představuje zajímavé řešení, které spojuje moderní architekturu s historickou stavbou. Představuje tak inspiraci, jak je možné nápaditě řešit malou zbrojnici na venkově. A pod starým ořechem u hasičárny, který zůstal při rekonstrukci zachován, se stále příjemně sedí a klábosí se sousedy.

  • Období realizace: 23. 9. 2021 – 4. 7. 2022
  • Iniciátor: Zastupitelstvo obce Řepiště, Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
  • Investor: Obec Řepiště
  • Dotace: Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Moravskoslezský kraj
  • Projektant: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., Ing. arch. Petr Lichnovský, Ing. arch. Adam Jursa
  • Autor architektonického návrhu: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., Ing. arch. Petr Lichnovský, Ing. arch. Adam Jursa
  • Realizátor: SASYN & ELBL, s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy