header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Nejstarší zmínka o hradu Vízmburk pochází z roku 1278. Prvním známým majitelem byl Tas z Vízmburka, krátkou dobu podkomoří krále Václava II. Osud hradu zpečetil rok 1447, kdy byl  poslední majitel hradu Jiří z Dubé donucen hrad prodat Slezanům, kteří jej zapálili a pobořili. V letech 1972-1985 probíhal rozsáhlý archeologický výzkum. Nenašel se však nikdo z řad  památkového ústavu, kdo by o hrad projevil zájem a zajistil stabilitu zdiva. Proto až do roku 2008 hrad chátral a zřícenina se postupně rozpadala. V roce 2002 vzniklo Sdružení pro Vízmburk s cílem památku vzkřísit. V roce 2012 vznikl projekt na záchranu hradu a hned v následujícím roce byla realizována první část oprav. Poté probíhaly záchranné práce brigádnickou činností. V roce 2017 se objevil dotační titul v rámci česko-polské spolupráce. Díky schválení projektu v roce 2019 mohly začít v roce 2020 rozsáhlé záchranné práce. Vybrané firmy pracovaly od března do prosince. Zednická firma opravovala rozpadlé zdivo, propadlé klenby sklepů a sanovala zborcené líce zdiva. Ocelářská firma vytvářela konstrukce pro zastřešení a schodiště k vchodu do hradu a na terasy na věži. Tesařská firma instalovala dřevěné krokve, bednění a střešní krytinu.
Během jara 2021 se vlastními silami pokračovalo v pracích, které nebyly součástí projektu. Také se instalovala výstavní expozice. Po mnoha letech se vrátily do zdiva zdobené hlavice kleneb, červená ostění i další architektonické prvky. Vznikla hodovní místnost s figurínami v dobovém oblečení. Instalována je replika kachlových kamen a středověkého okna. Ve vitrínách jsou repliky archeologických nálezů. Vystaveny jsou i zdobené truhly a příborník. V jednom ze sklepů mohou návštěvníci zhlédnout vizualizaci hradu z doby počátku 15. století. Slavnostní zpřístupnění  radu veřejnosti se konalo 29. května 2021.

  • Období realizace: 2012 – 29. 5. 2021
  • Iniciátor: Mgr. Jaroslav Balcar, místopředseda Sdružení pro Vízmburk, z.s.
  • Investor: Sdružení pro Vízmburk, z.s.
  • Dotace: Interreg V-A CZ PL projekt „Po stopách společné středověké historie“
  • Další partneři: Obec Havlovice, Královéhradecký kraj, Veřejná sbírka
  • Projektant: Ing. Jan Chaloupský
  • Autor architektonického návrhu: Ing. Jan Chaloupský
  • Realizátor: GREEN FOR YOU s.r.o., REST.TU s.r.o., TESAREM s.r.o.
  • Autor fotograficí: archiv Sdružení pro Vízmburk, z. s.

Webová stránka proměny www.vizmburk.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy