header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vodojem Chvalnov byl postaven v roce 1985, převážně v akci „Z“. Postupem času bylo třeba stavbu opravit. Původní potrubí zkorodovalo, vnitřní omítky v armaturní komoře vlivem vlhkosti
opadaly. V nádrži se odlupoval vnitřní nátěr a z betonových panelů vystupovala armatura. Většina vodovodních uzávěrů byla nefunkční. Vstupní brána kolem vodojemu a oplocení zkorodovaly a byly děravé.
Rekonstrukce začala přepojením vody do náhradní nádrže, poté pokračovala sanací stávající betonové nádrže o kapacitě 275 m3, odstraněním původního epoxidového nátěru, otryskáním vnitřní stěny pískem, vystěrkováním děr mezi panely a překrytím železných výztuh. Na závěr byl dvakrát proveden nástřik vnitřní stěny. Mezi armaturní komorou a nádrží bylo třeba odvrtat staré železné potrubí a nahradit ho nerezovým. Veškeré potrubí v armaturní komoře je nyní nerezové, rovněž tak zábradlí a žebříky. Dále byly vyměněny troje plechové dveře za nové, do spodní části armaturní komory se teď chodí po schodech. Dne 28. 10. 2021 se uskutečnil Den otevřených dveří. Občané měli možnost prohlídky vnitřních prostor vodojemu, odkud se rozvádí
pitná voda pro obec.
Na vodojemu je nová střecha z modřínových krovů a pálených střešních tašek. V budově jsou nové vnitřní i venkovní omítky a je zde nová elektroinstalace. Stavba byla odkopána až na základovou desku, bylo nově odizolováno zdivo a kolem budovy je položeno drenážní potrubí. Na prostranství před vodojemem je položena zámková dlažba. Kolem celého vodojemu je nový plot s podhrabovou deskou. Objekt zdobí nápis Chvalnovský vodojem, který vytvořil p. Karel Žíla ze Střílek. Byly také dokončeny terénní úpravy okolí včetně příjezdové cesty.

  • Období realizace: 1. 4. – 30. 11. 2021
  • Investor: Zlínský kraj
  • Dotace: Podpora vodohospodářské infrastruktury
  • Projektant: Ing. Petr Štěpán – PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o., Ing. Pavel Olšovský – BM - BAUMAS, spol. s r.o.
  • Realizátor: MEDMES, spol. s r. o.
  • Autor (autoři) fotografií Ing. Zdeněk Lehkoživ

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy