header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Úhošťany, malá vesnice spadající pod město Kadaň, potřebovaly ke spokojenému životu obyvatel komfortní a bezpečnou náves. Před vlastní realizací proběhla jednání s obyvateli, na nichž architekt předložil své návrhy. Z těch poté vzešla výsledná podoba. Důležitými prvky bylo řešení chybějících parkovacích stání pro osobní automobily, napojení přilehlých nemovitostí na komunikaci a vytvoření bezpečné pěší cesty a schodiště k autobusové zastávce. Součástí akce bylo rovněž vybudování přístřešku na popelnice a kontejnery pro tříděný odpad.
Náves je příjemné místo neformálního vesnického charakteru, proto bylo v zájmu Kadaně jako investora zkulturnit a zkrášlit toto území. Předmětem obnovy byly terénní a sadové úpravy v okolí kostela sv. Havla, v okolí soch Jana Nepomuckého, Ježíše Krista, památníku obětem válek a sousoší Panny Marie, sv. Šebestiána a sv. Floriána. Celkové pojetí zahrnovalo obnovu návsi, vytvoření trvalkových záhonů, výsadbu nových kvetoucích keřů a stromů kolem kostelní zídky. Úpravy podpořily přirozenou hierarchii prostorů a cest a mimo to potvrdily tradiční význam území jako místa setkání a dějiště veřejného života obce. Revitalizované území zahrnuje centrální veřejné prostranství návsi vymezené přilehlými domy a související prostory. Původní povrch návsi
nahradila štětová dlažba. Prostranství okolo kostela sv. Havla je doplněno o mlatové chodníčky, trvalkové záhony a posezení s výhledem na náves. V níže položené části návsi se nachází prostranství se zrekonstruovaným barokním sousoším P. Marie, sv. Šebestiána a sv. Floriána. Zde vznikla nová parkovací místa. Nynější popelnicové stání a autobusová zastávka díky modernímu architektonickému vzhledu vkusně dotváří vzhled návsi.

  • Období realizace: 9. 1. 2019 – 20. 10. 2021
  • Iniciátor: Ing. arch. MgA. Michal Fišer
  • Investor: Město Kadaň
  • Projektant: Ing. arch. MgA. Michal Fišer
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. MgA. Michal Fišer, Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Ing. arch. Tomáš Feistner
  • Realizátor: BAGROS s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Tomáš Krucký

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy