header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na místě zdejší školy býval zahradnický grunt. Tuto usedlost zakoupila obec na stavbu školy roku 1884. Do provozu byla uvedena 13. září 1885. O deset let později se škola rozrostla na dvoutřídní a byla rozšířena o přístavbu. Vyučování ve dvou třídách začalo 15. února 1896. Budova školy byla dlouhodobě poškozena statickými poruchami, navíc
byla energeticky nehospodárná. Obec proto začala hledat dotační tituly, které by umožnily její postupnou rekonstrukci tak, aby odpovídala potřebám 21. století.
Nejprve proběhlo statické zabezpečení budovy spolu s výměnou oken a dveří. V dalším roce následovala rozsáhlá rekonstrukce střechy včetně zateplení půdních prostor. Další fází bylo snížení stropů v učebnách, výměna osvětlení a osazení nových topných těles. Současně probíhalo zateplení vnějšího pláště budovy včetně nové fasády, kterou navrhly děti v rámci vypsané soutěže. V závěru realizacedošlo k úpravám okolí.
Škola po rekonstrukci nabízí plnohodnotné prostory pro výuku a volnočasové aktivity dětí. Výrazně se snížila energetická náročnost provozu školy. Škola se po rekonstrukci opět stala dominantou obce.

  • Období realizace: 2019–2022
  • Iniciátor: Obec Lazníky
  • Investor: Obec Lazníky

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy