header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Požáry v obcích představovaly vždy velké nebezpečí. V obci Roseč se proto v minulosti rozhodli minimalizovat rizika a vybudovali pro zajištění dostatku vody k hašení požární nádrž obdélníkového tvaru z betonové zdi se zábradlím okolo. Myšlenku na její rekonstrukci přednesl tehdejší starosta obce František Volf začátkem roku 2015. Spolu s projektantem Ing. Františkem Sedláčkem přišli na nápad zvětšit vodní plochu, zrušit betonové zdi, použít kámen a vytvořit přírodní nádrž.
Projekt vznikl v roce 2015 a v únoru 2016 bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Starosta podal žádost o dotaci z programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích z Ministerstva zemědělství. V srpnu 2016 přišel příslib dotace a souhlas se zadáním akce. Jelikož tehdejší starosta v září 2016 náhle zemřel, ujala se celého projektu jeho nástupkyně paní Hana Šmejkalová. V únoru proběhlo výběrové řízení a v květnu 2017 začala samotná rekonstrukce nádrže.
Požární nádrž nazývaná „U Roubenky“ slouží jako odpočinkové místo pro širokou veřejnost. Do nádrže byly nasazeny ryby, aby obhospodařovaly vodu a život v rybníku. Také je mohou lovit rosečští rybáři při rekreačním rybaření. Hlavně malým rybářům se zde moc líbí. Hráz rybníka je osázena trvalkami a na části se rozrostly lesní jahody.

  • Období realizace: 1. 5. – 30. 7. 2017
  • Iniciátor: František Volf
  • Investor: obec Roseč
  • Dotace: Program „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ Ministerstva zemědělství
  • Další partneři: Hana Šmejkalová
  • Projektant: Ing. František Sedláček
  • Realizátor: Lesostavby Třeboň a.s.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy