header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Pražská (Červená) brána je součástí městského opevnění Horažďovic a je druhou nejstarší zachovanou městskou bránou v Čechách. Časově by se dal její vznik spojit s písemnou zmínkou o lámání příkopů kolem nově zakládaného města v roce 1279. Součástí byl též barbakán a obytný dům uvnitř brány. Brána byla 22. června 1619 spolu s městem vypálena vojsky generála Bonaventury Buquoye. Červená brána je v původní barevnosti vyobrazena na vedutě ve velkém sále horažďovického zámku. Součástí brány je i vyobrazený městský znak a malby v průchodu brány.
Realizaci proměny předcházela dlouhá debata o určení historické barevnosti fasády, zda skutečně byla červená. V 80. letech 20. století došlo totiž k otlučení všech omítek, a proto byla velmi malá naděje, že se podaří na samotné bráně nalézt nějaké indicie k původní barevnosti. Překvapivě se původní barevnost omítky podařilo nalézt a realizovat podle ní současnou.
Celkovou obnovou Pražské (Červené) brány došlo k navrácení důstojného pojetí dominanty města a hlavního vstupu na náměstí. Restaurování městského znaku a ornamentální výzdoby na klenbě průchodu přispělok oživení jejich původní barevnosti. V současnosti se zjišťují možnosti budoucího využití brány.

  • Období realizace: 27. 6. – 5. 11. 2022
  • Iniciátor: pracovní skupina programu regenerace městské památkové zóny, Ing. Michael Forman, starosta, odbory Městského úřadu
  • Investor: Město Horažďovice
  • Dotace: Plzeňský kraj – program Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky 2022 Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022
  • Další partneři: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
  • Projektant: Ing. arch. Václav Jankovec, INVENTE, s.r.o.
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Václav Jankovec, INVENTE, s.r.o.
  • Realizátor: MgA Jindřich Šlechta (restaurování znaku a maleb), Karel Granát (restaurování kamenných prvků), STAFIS-KT s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií archiv města

Webová stránka proměny www.horazdovice.cz
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy